Početak preventivnog projekta „Siguran lov“

Photo PU_SiM/Vijesti/2014/ProjektLov.jpg

Foto:  PU sisačko-moslavačka

Policijska uprava sisačko-moslavačka će u suradnji s Lovačkim savezom Sisačko-moslavačke županije od 1.10.2014. do 31.12.2017. godine provoditi preventivni projekt "Siguran lov". Ovaj je projekt pokrenulo Ravnateljstvo policije zajedno s Hrvatskim lovačkim savezom, a na našem će se području uz županijski Lovački savez provoditi zajedno s Upravnim odjelom za poljoprivredu i gospodarstvo Županije sisačko-moslavačke, dok su ostali suradnici lovni inspektori Ministarstva poljoprivrede, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatski centar za razminiranje te lokalni mediji.

Stoga je danas na konferenciji za medije u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, uz nazočnost dvojice dopredsjednika Lovačkog saveza Sisačko-moslavačke županije Milka Prpića i Ivice Pučka, predstavljen novi preventivni projekt za područje ove Policije uprave. Uz dopredsjednike Lovačkog saveza projekt su predstavili i predstavnici  policije, zamjenik načelnika Policijske uprave Toni Petrović i policijski službenik za prevenciju Srećko Pejnović.

Projekt „Siguran lov“ se odnosi na podizanje razine sigurnosti prilikom rukovanja vatrenim oružjem i sveukupne sigurnosti u lovištima, povećanja sigurnosti i samozaštitnog ponašanja svih sudionika u lovu, senzibiliziranje lovaca o opasnostima koje prijete u lovištima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima te sprječavanja protuzakonitog lova i ostalih protupravnih ponašanja iz domene lovstva.

U tu je svrhu tiskan i promidžbeni letak koji će biti distribuiran lovačkim društvima i policijskim postajama na području cijele županije, na koji će način biti dostupan i građanima.