U Sisku obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Photo PU_SiM/Vijesti/2012/Nasilje nad ženama/Nasilje nad ženama-gl..jpg

Foto: PU sisačko-moslavačka

U subotu, 22. rujna u Sisku je prigodno obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Na šetnici uz rijeku Kupu policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke su u suradnji s Centrom za žene „Adela“ i Obiteljskim centrom Sisačko-moslavačke županije postavili info-štandove na kojima se informiralo građane o provođenju projekta „Clothesline“ koji je započeo 1990. godine u Sjedinjenim američkom državama.

Projekt se provodi na način da se na uže postavljaju majice s porukama građana o tome što misle o nasilju nad ženama i na koji način oni mogu pomoći u rješavanju tog problema.

Okupljeni građani aktivno susudjelovali u organiziranim radionicama, a također su im dijeljeni promotivni materijali te ih se informiralo o statistici, znakovima nasilja nad ženama, mjestima i mogućnostima podnošenja prijave te o adresama i telefonskim brojevima nevladinih udruga koje su uključene u područje borbe protiv nasilja nad ženama.

Obilježavajući Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama posebno je naglašeno da državna tijela, uz suradnju nevladinih organizacija i udruga, koordinirano rade na prevenciji nasilja u obitelji te samo daljnjim sustavnim radom i organiziranjem svih kojih promiču borbu protiv nasilja, a po uzoru na europske države, smo na dobrom putu zaštite ljudskih prava,suzbijanja diskriminacije i sprječavanja zlostavljanja.

 

STATISTIKA PU SISAČKO-MOSLAVAČKE

NASILJE U OBITELJI 2011. GOD.

PREKRŠAJI – članak 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

Na području PU sisačko-moslavačke tijekom 2011. godine evidentirano je 916 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji.

U počinjenju ovih prekršaja sudjelovalo je 1200 počinitelja.

Od ukupnog broja počinitelja, njih 911 su muškarci, dok je 289 počinitelja ženskog spola.

U usporedbi s 2010. godinom, kada je evidentiran 971 prekršaj nasilničkog ponašanja u obitelji u kojima su sudjelovala 1293 počinitelja, broj tih prekršaja u 2011. godini je manji za 5,7 %, a počinitelja je manje za 7,2 %.

KAZNENA DJELA – čl. 215a Kaznenog zakona

Ukupno je tijekom 2011. godine evidentirano 19 kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji, za koja je prijavljeno devet počinitelja.

U usporedbi s 2010. godinom, kada je prijavljeno 27 kaznenih djela s 19 počinitelja, kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji u 2011. godini bilo je za 29,6 % manje, dok je počinitelja bilo 52,6 % manje.

 

NASILJE U OBITELJI OD 1. DO 8. MJESECA 2012. godine

PREKRŠAJI – članak 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji

U prvih osam mjeseci 2012. godine na području ove PU evidentirano je 611 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji.

U počinjenju ovih prekršaja sudjelovao je 771 počinitelj, od kojih 590 muškarca i 181 žena.

U usporedbi s prvih osam mjeseci 2011. godine, kada je evidentirano 607 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji sa 803 počinitelja, broj tih prekršaja povećan je za 0,7 %, a počinitelja je manje za 4 %.

KAZNENA DJELA – čl. 215a Kaznenog zakona

Evidentirano je pet kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji, za koja su prijavljena tri počinitelja.

U istom lanjskom razdoblju zabilježeno je 11 kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji, počinjenih od strane deset počinitelja, odnosno, u osam mjeseci ove godine kaznenih djela je manje za 54,5 %, dok je prijavljenih počinitelja manje za 70 %.