Zimski uvjeti na cestama

Photo PU_SiM/Vijesti/2015/snijeg znak.jpg

S obzirom da je u tijeku dio godine u kojemu se kalendarski i iskustveno pojavljuju zimski uvjeti na cestama, Policijska uprava sisačko moslavačka, u cilju pravodobnog poduzimanja mjera i aktivnosti policije, poduzela je niz radnji u svrhu postizanja uvezanosti i koordinacije svih mjerodavnih subjekata i službi nadležnih za čišćenje cesta u zimskim uvjetima.  

Foto: Ilustracija                                                        

S obzirom da je u tijeku dio godine u kojemu se kalendarski i iskustveno pojavljuju zimski uvjeti na cestama, Policijska uprava sisačko moslavačka, u cilju pravodobnog poduzimanja mjera i aktivnosti policije, poduzela je niz radnji u svrhu postizanja uvezanosti i koordinacije svih mjerodavnih subjekata i službi nadležnih za čišćenje cesta u zimskim uvjetima.

Upravljanje vozilima pod takvim uvjetima je otežano pa se vozačima preporučuje dodatni oprez budući se tada povećava i opasnost od prometnih nesreća.

Zimski uvjeti na cesti počinju, odnosno računaju se od 15. studenoga  i traju do 15. travnja sljedeće godine, a u stvarnosti kada nastupe takvi uvjeti da je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. 

Za vrijeme padanja snijega, odnosno kada je kolnik bio prekriven snijegom za vrijeme zimskih uvjeta na cesti 2012./2013. godine evidentirane su 93 prometne nesreće u kojima je pet sudionika zadobilo teške tjelesne ozljede, a 27 sudionika  je bilo lakše ozlijeđeno, dok se 2013./2014. godinu dogodilo 40 prometnih nesreća  u kojima je bilo devet ozlijeđenih osoba, dvije osobe zadobile su teške tjelesne ozlijede, 10 ih je lakše ozlijeđeno, a u 31 prometnoj nesreći nastala je  materijalna šteta. U periodu 2014./2015. godine  za vrijeme zimskih uvjeta kada je kolnik pokriven snijegom i ledom dogodilo se 40 prometnih nesreća. U devet prometnih nesreća  dvije osobe bile su teško ozlijeđene, 10 ih je bilo lakše ozlijeđeno, a u 31 prometnoj nesreći nastala je materijalna šteta.  

Prije početka zimskih uvjeta na cestama vozače i ostale sudionike u prometu želimo podsjetiti da nastupanjem otežanih uvjeta upravljanja vozilima dodatno povećaju oprez u prometovanju te podsjetiti na zakonsku regulativu koja definira zimske uvjete na cestama i zimsku opremu: 

ZIMSKI UVJETI NA CESTAMA

Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

 • Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu.
 • Iznimno od ovih odredbi, ministar nadležan za poslove prometa može u određeno vrijeme i na određenoj cesti ili dijelu ceste propisati obvezno posjedovanje zimske opreme, za pojedine vrste i kategorije vozila, bez obzira postoje li na tim cestama zimski uvjeti. 

ZIMSKA OPREMA

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 67/2008, 48/10., 74/2011, 80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015 i 83/2015 ) propisano je sljedeće:

 • Pod zimskom opremom motornih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače.
 • Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.
 • Na vozila se ne smiju postavljati gume s čavlima.
 • Gume na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama što ih je odobrio proizvođač, moraju biti namijenjene za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo s obzirom na svoje tehničke karakteristike može kretati, ili najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo, te moraju biti tako dimenzionirane da izdrže onaj dio najvećeg dopuštenog osovinskog opterećenja koje se na njih oslanja.
 • Gume na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, ljetne), konstrukciji (radijalne, dijagonalne itd.) i marki/tipu (proizvođaču). 

BEZ ZIMSKE OPREME ISKLJUČENJE I NOVČANA KAZNA

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.

 • Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.
 • Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo sa ugibališta i sličnih mjesta.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 10 000 do 30 000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba (obrtnik) ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.
 • Novčanom kaznom u iznosu od 1 500 do 5 000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.

Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice.

Novčanom kaznom u iznosu od 3 000 do 7 000 kuna, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere oduzimanja vozačke dozvole na šest mjeseci.

Da se ne bi mislilo da samo vozači moraju voditi računa o svom vozilu, također i vlasnici ceste istu moraju održavati i štititi kao osnovu na kojoj se odvija promet, tako da odgovara svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa u skladu s odredbama posebnog zakona i propisima donesenim na temelju istog zakona, a u slučaju da to ne čine predviđene su novčane kazne za pravnu ili fizičku osobu (obrtnika) koja je nadležna za održavanje ceste u iznosu od 5 000 do 15 000 kuna te odgovorne osobe u pravnoj osobi i tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu od 1 500 do 5 000 kuna

Savjeti vozačima za sigurno sudjelovanje u prometu u vrijeme zimskih uvjeta na cestama:

 • Na put uvijek krećite odmorni, izbjegavajte polazak na duže putovanje neposredno nakon završetka radnog vremena.
 • Na auto-karti se upoznajte s dionicom kojom želite putovati, ali i s alternativnim pravcima.
 • Prije putovanja pravovremeno se informirajte o vremenskim prilikama i stanju na cestama, a ako su najavljene veće snježne oborine ili druge vremenske nepogode, odgodite putovanje ili odaberite druga prijevozna sredstva.
 • Bez obzira na posjedovanje zimskih guma i lanaca za snijeg, u vozilu imajte i (manju) lopatu.
 • Prije polaska na put obavezno vozilo očistite od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju "mrtve kutove"), provjerite ispravnost svjetala i ostale signalizacije, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, promijenite istrošene brisače.
 • Prilikom polaska na duži put potpuno gorivom napunite rezervoar, a tijekom putovanja, kada kazaljka na pokazivaču goriva pokazuje razinu ispod pola, dopunite rezervoar te izbjegavajte vožnje na rezervi.
 • Prilikom opremanja vozila zimskim gumama (oznaka M + S) naglašavamo zakonsku odredbu korištenja takvih guma na svim kotačima, a ne samo na pogonskim. Zimske gume samo na pogonskim kotačima i prednjim pogonom omogućuju uspon uzbrdicom, no kod spuštanja nizbrdicom, stražnji dio vozila nije stabilan.
 • Koristite gume koje propisuje, odnosno preporuča, proizvođač vozila.
 • Vodite računa da se lanci za snijeg proizvode prema veličinama (dimenzijama) guma. Sugeriramo da i prije polaska na put barem jedanput osobno obavite probu postavljanja lanaca za snijeg za vaše vozilo.
 • Brzinu kretanja vozila prilagodite stanju na cesti i uvjetima vidljivosti.
 • Poštujte ograničenje brzine (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom).
 • Pri vožnji u kolonama povećajte razmak između vašeg i vozila ispred vas imajući na umu duži zaustavni put.
 • Izbjegavajte nagla kočenja, nagla okretanja kotača upravljača te pretjecanja.
 • Pri temperaturama ispod nula stupnjeva na određenim mjestima (usjeci, mostovi, vijadukti, nadvožnjaci), dolazi do pojave „ledene zasjede“, zbog toga na tim mjestima budite još oprezniji.
 • Ukoliko ipak dođe do prometne nesreće, mjesto događaja odmah osigurajte na način kako bi otklonili nove opasnosti, te žurno obavijestite policiju.
 • Kada se krećete kao pješaci, noću i danju za vrijeme smanjene vidljivosti koristite svjetliju odjeću ili se označite reflektirajućim materijalima.
 • Koristite bicikle s ispravnom signalizacijom uređajima i opremom jer je vrlo bitno da vas ostali vozači na vrijeme uoče.
 • Vozači traktora i radnih strojeva provjerite tehničku ispravnost vaših vozila, kao i ispravnost svjetla i ostale signalizacije priključnih vozila.

Napominjemo da u razdoblju zimskog računanja vremena, odnosno od 25. listopada ove godine, vozači na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju imati upaljena dnevna ili kratka svijetla. Ukoliko vozač postupi suprotno navedenim odredbama kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna.