PONOVNI PRODUŽETAK privremenog zatvaranja graničnog prijelaza u Dvoru

Photo PU_SiM/Policijske postaje/GP_Matijevici.jpg

Produžuje se vrijeme obustave prometa teretnih i putničkih vozila na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Dvor – Bosanski Novi i to do srijede, 19. listopada u 6 sati. Pješački promet se odvija i dalje.

Produžuje se vrijeme obustave prometa teretnih i putničkih vozila na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Dvor – Bosanski Novi i to do srijede, 19. listopada u 6 sati.

Pješački promet se odvija i dalje. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7.10.2011.

Zbog građevinskih radova produžuje se obustava prometa teretnih i putničkih vozila na Međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Dvor – Bosanski Novi i to do nedjelje, 16. listopada do 6 sati.

Preko rečenog graničnog prijelaza i nadalje će moći prolaziti samo pješaci.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

30.9.2011.

Ovim putem obavještavamo javnost da će Međunarodni cestovni granični prijelaz Dvor – Bosanski Novi radi izvođenja građevinskih radova privremeno biti zatvoren za sav promet, osim za pješake, u razdoblju od 3. listopada 2011. godine u 0.00 sati do 10. listopada 2011. godine do 6 sati.

Isto tako želimo naglasiti da će u razdoblju od 7. do 9. listopada 2011. godine na području grada Hrvatska Kostajnica biti održana tradicionalna kulturno-zabavna manifestacija „Kestenijada 2011“, u koje se vrijeme zbog očekivanih gužvi i posebne regulacije prometa očekuju poteškoće u odvijanju prometa, naročito u prometu preko Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Hrvatska Kostajnica.

Slijedom navedenog, a u cilju smanjenja gužvi u prometu, svim putnicima u navedene dane održavanja "Kestenijade" preporučamo korištenje alternativnih graničnih prijelaza u Hrvatskoj Dubici  i Jasenovcu.