Pokazatelji stanja sigurnosti na području PU sisačko-moslavačke u 2014. godini

Photo PU_SiM/o nama/PU_SM.jpg

Tijekom 2014. godine na području Policijske uprave sisačko-moslavačke zabilježeno je, zajedno s kaznenim djelima u prometu, ukupno 1.941 kazneno djelo, tj. 0,8% manje nego u 2013. godini (1.957 kaznenih djela), a bez kaznenih djela u prometu zabilježeno je ukupno 1.874 kaznenih djela, odnosno 1,7 % manje nego u 2013. godini (1.906 kaznenih djela).   

 
I  STANJE KRIMINALITETA  

Tijekom 2014. godine na području Policijske uprave sisačko-moslavačke zabilježeno je, zajedno s kaznenim djelima u prometu, ukupno 1.941 kazneno djelo, tj. 0,8% manje nego u 2013. godini (1.957 kaznenih djela), a bez kaznenih djela u prometu zabilježeno je  ukupno 1.874 kaznenih djela, odnosno 1,7 % manje nego u 2013. godini (1.906 kaznenih djela). 

Kaznena djela u periodu 2005. – 2014. god.

  

   

Kretanje kriminaliteta od 2005. – 2014. godine

         

 

Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela tijekom 2014. godine  prijavljena je ukupno 898 osoba, tj. 5,6 % manje nego u 2013. godini kada je prijavljena 951 osoba. 

Stupanj razriješenosti kaznenih djela od 67,4 % smanjen je za 1,4 % u odnosu na 2013. godinu kada je razriješeno 68,8 % kaznenih djela. 

Materijalna šteta prouzročena kaznenim djelima u 2014. godini procijenjena je na 29.018.695 kuna, odnosno za 52,8 % je veća u odnosu na materijalnu štetu prouzročenu kaznenim djelima 2013. godine (18.986.700 kuna  ). 

Struktura ukupnog kriminaliteta :

  • opći kriminalitet ……….…………….  77,3 %
  • gospodarski kriminalitet…………….  7,5 %
  • organizirani kriminalitet……………….6 %
  • kriminalitet droga………………………5,5 %
  • KD protiv sigurnosti prometa…………3,5 %
  • kaznena djela ratnog zločina ……..…0,1 %
  • terorizam i ekstremno nasilje ………..0,1 %                                                         

 

   

      

OBILJEŽJA KRIMINALITETA

 

A /    OPĆI KRIMINALITET

         - tijekom 2014. godine počinjeno je 1.500 kaznenih djela, što je u odnosu na 2013. godinu, kada je počinjeno 1.525 kaznenih djela, smanjenje od 1,6%.  Razriješeno je 869 kaznenih djela, odnosno 57,9 %, dok je 2013. godine razriješeno 914 kaznenih djela, odnosno 59,9 %.

Kretanje kaznenih djela općeg kriminaliteta

od 2005. do 2014. godine

                                                                 

       - počinjena su dva ubojstva koja su razriješena, dok je 2013. godine zabilježeno pet ubojstava od kojih dva teška, a jedno od njih nije razriješeno. Počinjeno je 13 pokušaja ubojstava, od kojih četiri teška, koja su sva razriješena, dok je u 2013. godini počinjeno i razriješeno šest pokušaja ubojstava. 

      -  počinjeno je 16 razbojništva od kojih je 12 razriješeno, a razriješeno je i pet razbojništva počinjena u ranijem razdoblju. U 2013. godini je počinjeno 15 razbojništva, a razriješeno ih je 12.

Kretanje kaznenih djela razbojništva

od 2005. do 2014. godine

 

      - u strukturi općeg kriminaliteta i dalje su najzastupljenije teške krađe i krađe. Zabilježeno je 558 teških krađa što je 9,3 % manje u odnosu na 615 teških krađa počinjenih 2013. godine. Razriješeno ih je 40,7 %, a 2013. godine razriješeno ih je 51,1 %. Počinjeno je 385 krađa što je za 11,9 % manje u odnosu na 437 krađa počinjenih 2013. godine. Razriješeno ih je 34 %, a 2013. godine 41,4 %. 

      - u okviru općeg kriminaliteta zabilježeno je 159 kaznenih djela na štetu djece i obitelji što je za 21,4 % više u odnosu na 131 kazneno djelo počinjena 2013. godine. Među ovim kaznenim djelima najbrojnije su prijetnje (64 KD), povreda dužnosti uzdržavanja (22 KD), povrede djetetovih prava (19 KD). 

      - djeca su počinila 114 kaznenih djela, odnosno6,5 % više u odnosu na107 kaznenih djela počinjenih 2013. godine.Među ovim kaznenim djelima najbrojnije su teške krađe (47 KD) i krađe (19 KD).

 

B /  GOSPODARSKI KRIMINALITET 

        -  zabilježeno je 146 kaznenih djela, tj. 32,7 % više u odnosu na 2013. godinu kada je počinjeno 110 kaznenih djela. 

         - pričinjena je materijalna šteta od 18.811.487 kuna što je za 135 % više u odnosu na 2013. godinu kada je materijalna šteta iznosila 8.003.792 kune. 

 

Kretanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta

od 2005. do 2014. godine

 

C /  ORGANIZIRANI KRIMINALITET 

       -  zabilježeno je 117kaznenih djela, što je 24,5 % manje u odnosu na 155 kaznenih djela počinjenih 2013. godine.

            Među ovim kaznenim djelima 85,5 % ih se odnosi na kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari (100 KD), krivotvorenja novca (5 KD), protupravne naplate (4 KD). 

 

Kretanje kaznenih djela organiziranog kriminaliteta

od 2005. do 2014. godine

               

D /  DROGE 

      - zabilježeno je i obrađeno 107 kaznenih djela zlouporabe droga, tj. 5,3 % manje nego 2013. godine kada je počinjeno 113 kaznenih djelo. 

 

             Kretanje kaznenih djela zlouporaba opojnih droga

od 2005. do 2014. godine

 

 - tijekom godine izvršeno je 306 zapljena droga i tvari zabranjenih u sportu. 

  

Kretanje zapljena opojnih droga

od 2005. do 2014. godine

 

    Vrste i količina zaplijenjene droge

          

E /  KAZNENA DJELA RATNOG ZLOČINA 

       -  evidentirana su dva kaznena djela ratnog zločina, od kojih je razriješeno jedno, a razriješena su i dva djela iz ranijih razdoblja. U 2013. godini su također evidentirana dva kaznena djela. 

Ekshumacije u razdoblju 1995. do 2013. godine

 

     Još se uvijek se traga za 651 osobom. 

 

F/  KAZNENA DJELA TERORIZMA I EKSTREMNOG NASILJA

- zabilježena su dva kaznena djela, a 2013. godine jedno kazneno djela iz ovog područja;

 

II  STANJE JAVNOG REDA I MIRA 

          U odnosu na 2013. godinu tijekom 2014. godine zabilježeno je smanjenje broja prekršaja protiv javnog reda i mira za 10,1% i smanjenje broja počinitelja za 13,7 %. Evidentirano je ukupno 776  prekršaja protiv javnog reda i mira s 1.126 počinitelja (od kojih  352 povratnika i 36 maloljetnika), a 330 prekršaja je počinjeno pod utjecajem alkohola, dok je 2013. godine počinjeno je 863 prekršaja u kojima je sudjelovalo  1.304 počinitelja. 

       Najčešći prekršaji iz domene javnog reda i mira :                 

                  - svađa, vika – 275 prekršaja ( 14,1 % manje  nego 2013. god.)

                 -  tučnjava – 261 prekršaj (2,6 % manje )

                 -  naročito drsko ponašanje - 68 prekršaja (24,4 % manje)

                 - omalovažavanje policijskih službenika – 85 prekršaja (3,4% manje)

 

Kretanje broja prekršaja protiv javnog reda i mira od 2005. do 2014. godine

 

 

  Nasilničko  ponašanje u obitelji

       Počinjen je 761 prekršaj nasilničkog ponašanja u obitelji iz Zakona ozaštiti od nasilja u obitelji, što je smanjenje od 5,9 % u odnosu na 2013. godinu kada je počinjeno 809 prekršaja. Broj počinitelja je smanjen za 4,3 % ( 974 počinitelja u odnosu na 1.018 počinitelja).    

 

 III  SIGURNOST U PROMETU

           - na prometnicama se tijekom 2014. godine dogodilo 1.146 prometnih nesreća, odnosno 12,7 % manje nego u 2013. godini kada se dogodilo 1.312 nesreća. 

           Od ukupnog broja prometnih nesreća 16 su s poginulim osobama, 391 nesreća je s ozlijeđenim osobama, a u 739 nesreća je nastala samo materijalna šteta. 

            Posljedice : 

            - u 16 nesreća je poginulo 19 osoba što je za 5 % manje poginulih osoba nego 2013. godine kada je smrtno stradalo 20 osoba 

            - ozlijeđeno je 580 osoba od kojih 120 teško, a 460 lakše. Broj ukupno ozlijeđenih osoba 2014. godine je za 9,8 % manji u odnosu na 2013. godinu kada su ukupno ozlijeđene 643 osobe, od kojih 102 teško, a 541 osoba je lakše ozlijeđena 

             - zabilježeno je 739 prometnih nesreća koje su za posljedicu imale samo materijalnu štetu, što je za 13,6 % manje u odnosu na 855 nesreća u 2013. godini.

 

 

              Najviše prometnih nesreća s poginulim sudionicama - šest - se dogodilo se na području Postaje prometne policije Kutina, a u njima je smrtno stradalo deset osoba, od kojih su se četiri nesreće sa šest smrtno stradalih osoba dogodile na autocesti. Na području Postaje prometne policije Sisak dogodilo se pet prometnih nesreća sa pet poginulih osoba. Na području Policijske postaje Novska su se dogodile dvije nesreće u kojima su dvije osobe smrtno stradale, isto kao i na području Policijske postaje Petrinja gdje su također u dvije nesreće smrtno stradale dvije osobe. 

Broj prolaska vozila auto-cestom

od 2005. do 2014. godina

 

Najčešći uzroci prometnih nesreća :

             -nepropisna brzina i brzina neprimjerena uvjetima – 290 nesreća

            - nepoštivanje prednosti prolaza -  119 nesreća

            - vožnja na nedovoljnoj udaljenost – 102 nesreće

            - nepropisna vožnja unazad – 76 nesreća

            - nepropisno uključivanje u promet – 57 nesreća

            - nepropisno skretanje i okretanje -53 nesreće

           

       Po vrstama prometnih nesreća najbrojnija su

                    - slijetanja vozila s ceste- 311 nesreća,

                    - bočni sudar- 177 nesreća,

                    - vožnja u slijedu – 162 nesreće. 

             Zabilježena su i 43 naleta na pješake, 20 naleta na bicikliste, tri naleta na motocikliste te 17 naleta na životinje. 

            U prometnim nesrećama je sudjelovalo 2.848 sudionika, od kojih je 201, odnosno 7,1% od ukupnog broja sudionika, bio pod utjecajem alkohola. Prometne nesreće u kojima su sudjelovali alkoholizirani sudionici najčešće su se događale subotom – 45 nesreća. 

 

Kretanje broja prometnih nesreća

od 2005. do 2014. godine

 

Kretanje broja smrtno stradalih u prometu

od 2005. do 2014. godine

 

          Prometni prekršaji 

            Ukupno je 2014. godine utvrđeno 40.882 prometnih prekršaja, što je smanjenje od 7,4 % u odnosu na 44.171 prometni prekršaj počinjen 2013.godine. 

            Utvrđeno je ukupno 1.557 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola što je za 23,3 % manje u odnosu na 2.031 prekršaj utvrđen 2013. godine. U prometu su zatečena 394 vozača koja je vozilom upravljala prije stjecanja prava na upravljanje, što je za 40,2 % više u odnosu na 2013. godinu (281 vozač). 

             U prometu je zatečeno 665 tehnički nepregledanih i neregistriranih vozila, što je smanjenje od 25,3 % u odnosu na 2013. godinu (890).

             Za 10,6%  je veći broj tehnički neispravnih vozila u prometu (1.794 vozila 2014. godine u odnosu na 1.622 vozila 2013. godine). 

            U 2014. godini na nivou policijske uprave i policijskih postaja ukupno su provedene 372 preventivno-represivne akcije, od kojih se 87 odnosi na nadzor alkoholiziranosti sudionika u prometu, 74 na istek tehničkog pregleda i važenja prometne dozvole, 74 na nadzor prekoračenja brzine u prometu, 36 na zaštitu pješaka u prometu, 21 na poštivanje prometnih propisa na željezničko-cestovnim prijelazima, 24 na nadzor kretanja biciklista, 26 na nadzor motociklista i vozača mopeda, 4 na nadzor prometovanja traktora, 3 na korištenje sigurnosnog pojasa, 2 na nadzor prijevoza djece te 1 na nadzor tehničke ispravnosti vozila. 

 

IV   NADZOR DRŽAVNE GRANICE 

          - na graničnim prijelazima zabilježeno je povećanje prometa putnika za 9,9 % u odnosu na  2013. godinu ; 

          - ukupno je granicu na području ove županije u oba smjera prešlo 3.953.069 osoba ( 3.595.420 osoba 2013. g.);  

          - evidentiran je 31 slučaj nezakonitog prelaska državne granice, što je za 10,7 % više u odnosu na 2013. godinu ( 28 prelazaka); 

          - u nezakonitom prelasku državne granice zatečeno je 39 osoba, što je za 18,8 % manje u odnosu na 48 osoba, zatečenih u nezakonitom prelasku državne granice 2013. godine; 

          - otkriveno je 210 slučajeva krijumčarenja preko državne granice, što je 3 puta više (196 %) nego u 2013. godini, kada je otkriveno 210 slučajeva krijumčarenja; 

 

ILEGALNI PRELASCI

  

 

Kretanje prometa putnika preko državne granice

od 2005. do 2014. godine

 

 V  POŽARI 

-     tijekom 2014. godine zabilježena su 133 požara, što je za 15,3 % manje nego 2013. godine kada je zabilježeno 157 požara; 

           Posljedice :

               - niti jedna osoba nije smrtno stradala ( 2013.g. – 3 osobe);

               - 9 ozlijeđenih osoba – ( 2013. g. – 4 osobe); 

          Ukupna materijalna šteta prouzročena požarima iznosi 1.807.650 kuna, što je za 17,9 % više nego 2013. godine, kada je iznosila 1.533.270 kuna. 

            Tijekom 2014. godine zabilježene su dvije tehnološke eksplozije u kojima je jedna osoba ozlijeđena, a nastala je materijalna šteta od 800.000 kuna. U 2013 godini tehnološke eksplozije nisu zabilježene.

             Protekle godine zabilježena su tri stradavanja od minsko-eksplozivnih sredstava u kojima su tri osobe smrtno stradale, a tijekom 2013. godine nije zabilježeno niti jedno stradavanje.