Poziv na testiranje i razgovor s kandidatima za premještaj

Photo PU_SiM/Vijesti/2013/Nove/MUP zastava.jpg

Povjerenstvo za odabir kandidata za premještaj u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, izvješćuje da će setestiranje tjelesnih i motoričkih sposobnosti kandidata prijavljenih za popunu slobodnog radnog mjesta u Interventnoj jedinici policije i to:

Foto: Ilustracija

Povjerenstvo za odabir kandidata za premještaj u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, izvješćuje da će se testiranje tjelesnih i motoričkih sposobnosti kandidata prijavljenih za popunu slobodnog radnog mjesta u Interventnoj jedinici policije i to: 

  • policijski službenik interventne jedinice policije 

održati dana 20. studenoga 2014. godine s početkom u 08,00 sati u prostorijama Interventne jedinice policije, Sisak, Strossmayerova bb.

Za kandidate iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske testiranje tjelesnih i motoričkih sposobnosti održati će se 20. studenoga 2014. godine u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj.

Kandidati su dužni sa sobom ponijeti sportsku opremu. Testiranje će se sastojati od provjere opće i specijalne tjelesne pripreme sukladno normama za prijem u Interventnu jedinicu policije. Testiranje će provoditi osposobljeni službenici Interventne jedinice policije te će rezultate bodovati od 0 do 10. 

Kandidati koji zadovolje na testiranjima, odnosno ostvare najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom, a o točnom mjestu i vremenu obavljanja razgovora kandidati će biti obaviješteni naknadno.

Razgovori (intervjui) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, a podnijeli su zamolbe za popunu slobodnih radnih mjesta za koja nije potrebno provesti testiranje, održavati će se 17., 18.,  20. i 21. studenoga 2014. godine u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj, Sisak, Rimska 19, soba 24, a o točnom terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem telefona. 

Razgovori (intervjui) s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete i kandidati koji zadovolje na testiranju tjelesnih i motoričkih sposobnosti iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske obavljat će se 20. studenoga 2014. godine putem video veze u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj.

Kandidati su obvezni po dolasku na razgovor i testiranje predočiti osobni identifikacijski dokument sa slikom. 

Povjerenstvo će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi dosadašnje radno iskustvo, motivaciju i usmjerenost na postignuće, socijalne vještine i interpersonalne odnose, komunikacijske vještine i osobnu prezentaciju te obrazovanje.

Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.