Pojačani 24-satni nadzor brzine usklađen s akcijom TISPOL-a

Photo PU_SiM/Vijesti/2015/Kontrola prometa.jpg

Temeljem Plana aktivnosti organizacije TISPOL, na području država Europske unije održat će se 24-satni pojačani nadzor brzine, shodno čemu će takav nadzor biti proveden na području svih policijskih uprava u Republici Hrvatskoj, pa tako i na području Policijske uprave sisačko-moslavačke. Nadzor će biti poveden od 6 sati

Foto:  Ilustracija

Temeljem Plana aktivnosti organizacije TISPOL, na području država Europske unije održat će se 24-satni pojačani nadzor brzine, shodno čemu će takav nadzor biti proveden na području svih policijskih uprava u Republici Hrvatskoj, pa tako i na području Policijske uprave sisačko-moslavačke. Nadzor će biti poveden od 6 sati 19. travnja do 6 sati 20. travnja ove godine. Posebnost ove akcije je da će u nju biti uključeni i naši građani i to predlažući lokacije na kojima smatraju da bi se trebala mjeriti brzina.

S toga pozivamo građane da na e-mail ove Policijske uprave sisacko-moslavacka@policija.hr od 27. ožujka do 10. travnja dostave lokacije na kojima bi željeli da se nadzire brzina, nakon čega će biti izabrane one lokacije koje su prema procjenama pogodne za nadzor.

Rezultati akcije biti će objavljeni na web stranici ove Policijske uprave.