"Zdrav za pet" - rezultati ulaznog anketiranja učenika

Photo PU_SiM/Vijesti/2013/Zdrav za pet/Zdrav za pet.jpg

Danas, 10. rujna u Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj je povodom prezentiranja rezultata ulaznog anketiranja učenika kao i aktivnosti koje će se provoditi u osnovnim i srednjim školama, školske 2013./2014. godine, a vezano uz preventivni projekt „Zdrav za pet“, održana tematska konferencija za medije.

O rezultatima ulaznog anketiranja te budućim planiranim aktivnostima govorila je Viktorija Šogorić ispred Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Odsjeka za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, te policijski službenici za prevenciju kriminaliteta Policijske uprave sisačko-moslavačke Slavko Jerković i Srećko Pejnović.

Kao što je već poznato, riječ je o zajedničkom preventivnom projektu čije aktivnosti provode Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, s ciljem podizanja razine svijesti kod djece i mladih o važnosti zaštite i očuvanja okoliša i prirode odnosno stvaranja sigurnog i zdravog okruženja za rast i razvoj djece i mladih.

U školskoj 2012./2013. godini (razdoblje veljača-svibanj)  preventivnim projektom na području naše Županije sisačko-moslavačke bilo je obuhvaćeno 1667 učenika iz 11 škola (pet srednjih i šest osnovnih škola).

Tako je analizirajući rezultate istraživanja u razdoblju veljača-svibanj za drugo polugodište prošle školske godine vidljivo je da je u Sisačko-moslavačkoj županiji 84% učenika 8. razreda osnovnih škola, jednom ili više puta je konzumiralo alkoholna pića, a njih 37% u posljednjih mjesec dana. Dok  na razini Hrvatske dječaci najčešće piju pivo, a djevojčice žestoka pića pomiješana sa sokom, među učenicima naše županije, pivo je najkonzumiranije alkoholno piće i kod dječaka i kod djevojčica. Također, u Sisačko-moslavačkoj županiji, u posljednjih mjesec dana ekscesivno (temeljito) se opijalo više od 35% učenika  (pet ili više pića u jednoj prigodi). U stanju teške opijenosti u kojem su nesigurno hodali, nisu bili u stanju pravilno govoriti, povraćali su ili se ne sjećaju što se događalo, u posljednjih godinu dana našlo se više od 15% ispitanih učenika osmih razreda.

U Sisačko-moslavačkoj županiji marihuanu je barem jednom u životu uzelo više od 10% ispitanih učenika, odnosno 5% u posljednjih mjesec dana (prosjek za Republiku Hrvatsku je 6% u posljednjih mjesec dana). S ecstasy-em u Sisačko-moslavačkoj županiji eksperimentiralo je samo 1% ispitanih učenika (prosjek za Republiku Hrvatsku je 3%). Dok je na razini Republike Hrvatske gotovo 27% učenika prvih razreda srednjih škola jednom ili više puta u životu udisalo je ljepilo ili neka druga otapala (inhalanti), taj je postotak u Sisačko-moslavačkoj županiji niži i iznosi 18% učenika udisalo ljepilo. Međutim, gledajući samo djevojčice taj postotak postotak je veći od 26%. O specifičnostima regionalnog životnog okruženja govori i podatak kako u Sisačko-moslavačkoj županiji više od 18% učenika poznaje 5 ili više osoba koje su konzumirale neke oblike droge.

U Sisačko-moslavačkoj županiji, u posljednjih 30 dana kockalo se ili kladilo 25% ispitanih učenika, u čemu prednjače dječaci (gotovo 34% ispitanih dječaka u našoj županiji je sudjelovalo u nekom obliku kockanja ili klađenja u posljednjih 30 dana).

U svom izlaganju Šogorić je istaknula da su  djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije u školama proveli 104 predavanja. Učenicima osmih razreda osnovnih škola predavalo se na temu alkohola, učenicima prvih razreda srednjih škola na temu droga, dok se učenicima drugih razreda srednjih škola predavalo o kocki i klađenju.  

Jerković je pak zaključio da je kod učenika Sisačko-moslavačke županije osim aktivnog podizanja razine informiranosti i znanja o štetnosti (posljedice po zdravlje) i kažnjivosti ovakvih oblika društveno neprihvatljivih ponašanja, nužno raditi i na jačanju te izražavanju svojih stavova (upornost, samopouzdanje) kroz predstavljanje mogućnosti odabira i odupiranja vršnjačkim pritiscima.

I ove školske 2013./2014. godine na području naše županije nastaviti će se s provođenjem preventivnog projekta „Zdrav za pet“, s tom razlikom da će projektom biti obuhvaćene sve osnovne i srednje škole, odnosno učenici svih osmih razreda osnovnih te učenici prvih i drugih razreda srednjih škola.