OBAVIJEST o izmjenama i dopunama Zakona o oružju

Photo PU_SiM/Vijesti/2012/Policijske zastave.jpg

Obavještavaju se građani da je 5. lipnja 2012. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju objavljen u "Narodnim novinama" broj 59/2012. 

Od novina koje su implementirane u izmijenjeni Zakon jedna od najvažnijih odredaba sadržana je u članku 56. kojim je propisana obveza fizičkih osoba, koje imaju registrirano oružje, da u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu Zakona, izvijeste nadležno tijelo (Policijsku upravu odnosno postaju koja vlasnika oružja vodi u evidenciji)  o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite.

Također, fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne su u roku od 60 dana od dana promjene izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite izvijestiti nadležno tijelo o nastaloj promjeni.

Ukoliko građani, vlasnici oružja, u navedenim rokovima ne dostave podatke o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, odnosno o promjeni izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, ukinut će im se oružni list, a oružje, streljivo i dr. će se oduzeti.