POKAZATELJI STANJA SIGURNOSTI I REZULTATI RADA PU SISAČKO-MOSLAVAČKE ZA 2013. GODINU

Photo PU_SiM/Vijesti/2014/zastava policije.jpg

Tijekom 2013. godine na području Policijske uprave sisačko-moslavačke zabilježeno je zajedno s kaznenim djelima u prometu ukupno 1.957 kaznenih djela, tj. 16,3% manje nego u 2012. godini (2.337 kaznenih djela), a bez kaznenih djela u prometu zabilježeno je ukupno 1.906 kaznenih djela, odnosno 15,9 % manje nego u 2012. godini (2.266 kaznenih djela).

Foto: Ilustracija 

Tijekom 2013. godine na području Policijske uprave sisačko-moslavačke zabilježeno je zajedno s kaznenim djelima u prometu ukupno 1.957 kaznenih djela, tj. 16,3% manje nego u 2012. godini (2.337 kaznenih djela), a bez kaznenih djela u prometu zabilježeno je  ukupno 1.906 kaznenih djela, odnosno 15,9 % manje nego u 2012. godini (2.266 kaznenih djela).

 

Kaznena djela u periodu 2004. – 2013. god.

 

 

 Kretanje kriminaliteta u periodu 2004. – 2013. god.

 

 

 

Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela tijekom 2013. godine  prijavljena je ukupno 951 osoba, tj. 15,7% manje nego u 2012. godini kada su prijavljene 1.128 osobe. 

Stupanj razriješenosti kaznenih djela od 68,8 % povećan je za 4,6 % u odnosu na 2012. godinu kada je razriješeno 64,2 % kaznenih djela. 

Materijalna šteta prouzročena kaznenim djelima u 2013. godini procijenjena je na 18.986.700, odnosno za 43,5% je manja u odnosu na materijalnu štetu prouzročenu kaznenim djelima 2012. godine (33.583.328 kuna  ).

  

Struktura ukupnog kriminaliteta :           

  • opći kriminalitet ……….…………….  77,9 %
  • organizirani kriminalitet……………….7,9 %
  • kriminalitet droga………………………5,8 %
  • gospodarski kriminalitet …………….  5,6 %
  • KD protiv sigurnosti prometa…………2,6 %
  • kaznena djela ratnog zločina ……..…0,1 %
  • terorizam i ekstremno nasilje ………..0,1 %

 

 

 

   

OBILJEŽJA KRIMINALITETA 
A /    OPĆI KRIMINALITET

        - tijekom 2013. godine počinjeno je 1.525 kaznenih djela, što je u odnosu na 2012. godinu, kada je počinjeno 1.886 kaznenih djela, smanjenje od 19,1 %. Razriješeno je 914 kaznenih djela, odnosno 59,9 %, dok je 2012. godine razriješeno 1.056 kaznenih djela, odnosno 56 %.

 

Kretanje kaznenih djela općeg kriminaliteta

od 2004. do 2013. godine

 

                                                                 

       - počinjeno je pet ubojstava, od kojih dva teška, te jedno nije razriješeno, dok je 2012. godine zabilježeno pet ubojstava koja su sva razriješena. Počinjeno je šest pokušaja ubojstava, od kojih tri teška, koja su sva razriješena, dok je u 2012. godini također počinjeno i razriješeno šest pokušaja ubojstava.

       -  zabilježeno je smanjenjekaznenih djela razbojništva za 28,6 % (2013. g.–15 ,  2012. g. -21), od ukupnog broja u 2013. godini razriješeno ih je deset, a sa dva razriješena razbojništva iz ranijeg razdoblja, ukupna razriješenost iznosi 80 %. Prethodne godine razriješenost je iznosila 61,9 %.

 Kretanje kaznenih djela razbojništva

od 2004. do 2013. godine

 

 

      - u strukturi općeg kriminaliteta i dalje su najzastupljenije teške krađe i krađe. Zabilježeno je 615 teških krađa što je 10,7 % manje u odnosu na 689 teških krađa počinjenih 2012. godine. Razriješeno ih je 51,1 %, a 2012. godine razriješeno ih je 39,6 %. Počinjeno je 437 krađa što je za 21,3 % manje u odnosu na 555 krađa počinjenih 2012. godine. Razriješeno ih je 41,4 %, a 2012. godine 36,2 %. 

      - u okviru općeg kriminaliteta zabilježeno je 131 kazneno djelo na štetu djece, mladeži i obitelji što je za 89,9 % više u odnosu na 69 kaznenih djela počinjena 2012. godine. Među ovim kaznenim djelima najbrojnije su prijetnje (59 KD), tjelesne ozljede (30 KD), povrede djetetovih prava (13 KD). 

      - počinjeno je 107 kaznenih djela iz domene maloljetničke delinkvencije (kaznena djela kod kojih su počinitelji maloljetnici), što je 34,8 % manje u odnosu na 164 djela počinjena 2012. godine).

 B /  GOSPODARSKI KRIMINALITET 

        -  zabilježeno je 110 kaznenih djela, tj. 9,1 % manje u odnosu na 2012. godinu kada je počinjeno 121 kazneno djelo. 

         - pričinjena je materijalna šteta od 8.003.792 kune što je za 1,1 % više u odnosu na 2012. godinu kada je materijalna šteta iznosila 7.914.647 kuna. 

 Kretanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta

od 2004. do 2013. godine

 

  C /  ORGANIZIRANI KRIMINALITET 

       -  zabilježeno je 155 kaznenih djelašto je 3,1 puta više u odnosu na 50 kaznenih djela počinjenih 2012. godine.

            Među ovim kaznenim djelima 68 % ih se odnosi na kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari (105 KD), krivotvorenja novca (33 KD), protupravne naplate (10 KD). 

   

Kretanje kaznenih djela organiziranog kriminaliteta

od 2004. do 2013. godine

 

                

D /  DROGE 

      - zabilježeno je i obrađeno 113 kaznenih djela zlouporabe opojnih droga, tj. 24,2 % više nego 2012. godine kada je počinjeno 91 kazneno djelo.

Prijavljeno je 39 počinitelja, odnosno 39,3 % više nego u 2012. godini kada je prijavljeno 28 počinitelja. 

             Kretanje kaznenih djela zlouporaba opojnih droga

od 2004. do 2013. godine

 

 

   - tijekom 2013. godine izvršeno je 247 zapljena droga i tvari zabranjenih u sportu, od kojih su najzastupljenije zapljene marihuane. 

Kretanje zapljena opojnih droga

od 2004. do 2013. godine

 

Vrste i količina zaplijenjene droge

 

 

 E /  KAZNENA DJELA RATNOG ZLOČINA

Ekshumacije u razdoblju 1995. do 2013. godine

       -  evidentirana su dva kaznena djela ratnog zločina, dok je u 2012. godini prijavljeno pet kaznenih djela;      

 Još uvijek se traga za 658 osoba.

       

F/  KAZNENA DJELA TERORIZMA I EKSTREMNOG NASILJA

- zabilježeno je jedno kazneno djelo, dok su 2012. godine zabilježena dva kaznena djela iz ovog područja;

 

II  STANJE JAVNOG REDA I MIRA

Tijekom 2013. godine zabilježeno je smanjenje broja prekršaja protiv javnog reda i mira za 21 % i smanjenje broja počinitelja za 20,8 %. Evidentirana su ukupno 863  prekršaja protiv javnog reda i mira s 1.304 počinitelja (od kojih  459 povratnika i 40 maloljetnika) te su 373 prekršaja počinjena pod utjecajem alkohola, a 2012. godine počinjeno je 1.093 prekršaja u kojima je sudjelovalo  1647 počinitelja.

        Najčešći prekršaji iz domene javnog reda i mira :                 

                  - svađa, vika – 320 prekršaja ( 26,9 % manje  nego 2012. god.)

                 -  tučnjava – 268 prekršaja (23,9 % manje )

                 -  naročito drsko ponašanje - 90 prekršaja (11,8 % manje)

                 - omalovažavanje policijskih službenika – 88 prekršaja (2,2% manje)

 

Kretanje broja prekršaja protiv javnog reda i mira

od 2004. do 2013. godine

 

 

      Nasilničko  ponašanje u obitelji

Počinjeno je 809 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji iz Zakona ozaštiti od nasilja u obitelji što je smanjenje od 13,6 % u odnosu na 2012. godinu kada je počinjeno 936 prekršaja. Broj počinitelja je smanjen za 13,1 % ( 1.018 počinitelja u odnosu na 1.172 počinitelja).

 

  III   SIGURNOST U PROMETU 

           - na prometnicama se tijekom 2013. godine dogodilo 1.310 prometnih nesreća, odnosno 1,9 % manje nego u 2012. godini kada se dogodilo 1.335 nesreća. 

           Od ukupnog broja prometnih nesreća 16 su s poginulim osobama, 441 nesreća je s ozlijeđenim osobama, a u 853 nesreća je nastala samo materijalna šteta.

              Posljedice : 

            - u 16 nesreća je poginulo 20 osoba što je za 53,8 % više poginulih osoba nego 2012. godine kada je smrtno stradalo 13 osoba 

            -ozlijeđene su  643 osobe od kojih 102 teško, a 541 lakše. Broj ukupno ozlijeđenih osoba 2013. godine je za 12,3 % manji u odnosu na 2012. godinu kada su ukupno ozlijeđene 733 osobe, od kojih 136 teško, a 597 osoba je lakše ozlijeđeno 

  • Zabilježene su 853 prometne nesreće koje su za posljedicu imale samo materijalnu štetu, što je za 1,7 % više u odnosu na 839 nesreća u 2012. godini.

 

Prometne nesreće u razdoblju 2004. -  2013. god.

 

 

                     Prometne nesreće i posljedice za 2012. i 2013. godinu

                                                                                                                           

                       

Najviše prometnih nesreća sa poginulim sudionicama –šest - dogodilo se na području Postaje prometne policije Kutina, a u njima je smrtno stradalo deset osoba, od kojih su se dvije nesreće sa tri smrtno stradale osobe dogodile na autocesti. Na području Postaje prometne policije Sisak dogodilo se šest prometnih nesreća sa šest poginulih osoba, a na području Policijskih postaja Novska, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica dogodila se po jedna prometna nesreća sa po jednom smrtno stradalom osobom.  

Broj prolaska vozila auto-cestom

u razdoblju 2004.- 2013. godina

 

 Najčešći uzroci prometnih nesreća :

             -nepropisna brzina i brzina neprimjerena uvjetima – 342 nesreće

            - nepoštivanje prednosti prolaza -  155 nesreća

            - vožnja na nedovoljnoj udaljenost – 80 nesreća

            - nepropisna vožnja unazad – 83 nesreće

            - nepropisno skretanje i okretanje -69 nesreća

            - nepropisno uključivanje u promet – 67 nesreća

        Po vrstama prometnih nesreća najbrojnija su

                    - slijetanja vozila s ceste- 345 nesreća,

                    - bočni sudar- 260 nesreće,

                    - vožnja u slijedu – 146 nesreća. 

 Zabilježena su i 42 naleta na pješake, 14 naleta na bicikliste, jedan nalet na motocikliste te 26 naleta na životinje. 

U prometnim nesrećama je sudjelovalo 3.246 sudionika, od kojih je 219, odnosno 6,7% od ukupnog broja sudionika,  bilo pod utjecajem alkohola. Prometne nesreće u kojima su sudjelovali alkoholizirani sudionici najčešće su se događale subotom – 49 nesreća.

   

Kretanje broja prometnih nesreća

od 2004. do 2013. godine

 

 

 Kretanje broja smrtno stradalih u prometu

od 2004. do 2013. godine

 

  

             Prometni prekršaji 

Ukupno je 2013. godine utvrđen 44.171 prometni prekršaj, što je povećanje od 16,1 % u odnosu na 38.035 prometnih prekršaja počinjenih 2012. godine. 

Utvrđen je ukupno 2031 prekršaj upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola što je za 2,1 % više u odnosu na 1990 prekršaja utvrđenih 2012. godine, a u prometu je zatečen 281 vozač koji je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje ( 2012. – 538 vozača). 

U prometu je zatečeno 890 tehnički nepregledanih i neregistriranih vozila, što je povećanje od 2,7 % u odnosu na 2012. godinu (867).

U 2013. godini na nivou policijske uprave i policijskih postaja ukupno je provedeno 496 preventivno-represivnih akcija, jednako kao i 2012. godine, od kojih se 123 odnosi na nadzor alkoholiziranosti sudionika u prometu, 112 na istek tehničkog pregleda i važenja prometne dozvole, 76 na nadzor prekoračenja brzine u prometu, 20 na zaštitu pješaka u prometu, 34 na poštivanje prometnih propisa na željezničko-cestovnim prijelazima, 31 na nadzor kretanja biciklista, 24 na nadzor motociklista i vozača mopeda  te 12 na nadzor prometovanja traktora.

  

IV   NADZOR DRŽAVNE GRANICE 

          - na graničnim prijelazima zabilježeno je povećanje prometa putnika za 6,6% u odnosu na  2012. godinu ; 

  • ukupno su granicu na području ove županije u oba smjera prešle 3.595.420 osoba ( 3.372.057 osoba 2012. g.). 

          - evidentirano je 28 slučajeva nezakonitog prelaska državne granice, što je za 24,3% manje u odnosu na 2012. godinu ( 37 prelazaka) ; 

          - u nezakonitom prelasku državne granice zatečeno je 48 osoba što je za 29,4 %manje u odnosu na 68 osoba, zatečenih u nezakonitom prelasku državne granice 2012. godine; 

          - otkriveno je 210 slučajeva krijumčarenja preko državne granice, što je za 57,9% više nego u 2012. godini, kada su otkrivena 133 slučaja krijumčarenja;

 

ILEGALNI PRELASCI

 

                                                              

 

Kretanje prometa putnika preko državne granice

od 2004. do 2013. godine

 

 

V  POŽARI

-     tijekom 2013. godine zabilježeno je 157 požara, što je za 76,3 % manje nego 2012. godine kada su zabilježena 662 požara; 

-    osnovni uzroci izazivanja požara su nehat i nepažnja građana, zbog čega je došlo do 96,2 % od svih požara . 

           Posljedice :

               - 3 osobe su smrtno stradale ( 2012.g. – 1 osoba);

               - 4 ozlijeđene osobe – ( 2012. g. – 7 osoba); 

          Ukupna materijalna šteta prouzročena požarima iznosi 1.533.270 kuna, što je za 97 % manje nego 2012. godine, kada je iznosila 51.704.550 kuna.     

           - tijekom protekle dvije godine nisu zabilježenetehnološke eksplozije.

    Protekle godine nisu zabilježena stradavanja od minsko-eksplozivnih sredstava, a tijekom 2012. godine četiri osobe su smrtno stradale dok je jedna teško ozlijeđena.