Upozorenje građanima: Spaljivanje biljnog otpada na otvorenim površinama

Photo PU_SiM/šipražje - požar.png

Od početka ove godine do danas, 24. ožujka, na području Policijske uprave sisačko-moslavačke su evidentirana 32 požara, od kojih na otvorenim prostorima 14 požara, a koji su zahvaljujući učinkovitoj i brzoj reakciji građana ili vatrogasaca ugašeni već u samom začetku te su izazvali male ili gotovo neznatne štete. Prošle, 2014. godine veliki broj požara na otvorenim prostorima zabilježen je upravo u dane sunčanih i toplih vikenda kada građani iskoriste lijepo vrijeme za obavljanje radova na otvorenom pa su tako zbog nekontroliranog spaljivanja trave i korova na poljoprivrednim i drugim površinama evidentirana ukupno 44 požara.  

Foto:  Ilustracija

Od početka ove godine do danas, 24. ožujka, na području Policijske uprave sisačko-moslavačke su evidentirana 32 požara, od kojih na otvorenim prostorima 14 požara, a koji su zahvaljujući učinkovitoj i brzoj reakciji građana ili vatrogasaca ugašeni već u samom začetku te su izazvali male ili gotovo neznatne štete.

Prošle, 2014. godine veliki broj požara na otvorenim prostorima zabilježen je upravo u dane sunčanih i toplih vikenda kada građani iskoriste lijepo vrijeme za obavljanje radova na otvorenom pa su tako zbog nekontroliranog spaljivanja trave i korova na poljoprivrednim i drugim površinama evidentirana ukupno 44 požara.

Ovom prilikom upozoravamo građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare. Takvi se požari zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Osim direktne materijalne štete prouzročene požarom, gašenje požara iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava, stoga je nužno upozoriti na odgovorno ponašanje.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske apelira na građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, kao i da saznanja o tome odmah dojave policiji na broj 192 ili Službi za hitne slučajeve na broj 112.                

Posebno podsjećamo na sljedeće:

- mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, voćnjaka, vinograda, željezničkih pruga, plinovoda, vodova električne energije da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti;

- oko mjesta paljenja očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje tri metra;

- spaljivanju granja, trave i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, grablje, voda i dr.). Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kada je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva­njem vodom, smije napustiti to mjesto;

- zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću, odnosno spaljivanje treba obaviti tokom dana i po mirnom vremenu;

- zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;

- ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.

Napominjemo:

- Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15 tisuća do 150 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od dvije do 15 tisuća kuna;  

- Za pravnu osobu koja propustom izazove požar predviđena je novčana kazna od 15 do 150 tisuća kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi novčana kazna od dvije do 15 tisuća kuna;                          

- Istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od tisuću do 15 tisuća kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru;

- Propisana je i kazna za pravnu osobu koja ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru, i to u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna te za odgovornu osobu u pravnoj osobi novčana kazna od dvije do 15 tisuća kuna.             

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Samo savjesnim ponašanjem i brigom za okoliš smanjit ćemo mogućnost izbijanja požara s neželjenim ili tragičnim posljedicama.