Testiranje kandidata prijavljenih na interni oglas od 3. rujna

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj i to:

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi sisačko-moslavačkoj i to: 

  • zamjenika načelnika policijske uprave
  • voditelja Operativno-komunikacijskog centra policije
  • voditelja Službe policije
  • voditelja Službe za granicu
  • voditelja Službe kriminalističke policije
  • voditelja Službe pravnih, financijskih i tehničkih poslova

izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova dana 3. rujna 2012., održati dana 18. listopada 2012. s početkom u 9 i 11 sati u zgradi Interventne jedinice policije, Sisak, Strossmayerova bb, prema dolje navedenom rasporedu.

Na testiranje s početkom u 9 sati upućuju se kandidati za radno mjesto

voditelj Službe pravnih, financijskih i tehničkih poslova, kako slijedi:       

     1. ČALIĆ JOZO

     2. KUKOR SANJA

     3. PREPUŠT DUBRAVKO

     4. SOLOMUN IVICA

     5. ŽALIK DARKO

Na  testiranje  s početkom u 11 sati upućuju se kandidati za radna mjesta

zamjenik načelnika policijske uprave, voditelj Operativno-komunikacijskog centra policije, voditelj Službe policije, voditelj Službe za granicu i voditelj Službe kriminalističke policije, kako slijedi:

     1. BARIĆ IVAN

     2. CAVRIĆ ŽELJKO

     3. ČALIĆ JOZO

     4. FAJFERIĆ DARIO

     5. GUDEC ELVIS

     6. JURČEVIĆ MILE

     7. KLIŠANIN JURE

     8. KRAMARIĆ ZORAN

     9. MAŠUNJAC TONE

     10. MEZAK-DOLENČIĆ NATALIJA

     11. PAVLEČIĆ VEDRAN

     12. PETROVIĆ TONI

     13. PREPUŠT DUBRAVKO

     14. SMOLČIĆ DUBRAVKO

     15. SOLOMUN IVICA

     16. VRĐUKA ALENKO

     17. VUKOJE MATO

     18. VUKOVIĆ IVICA

     19. ŽALIK DARKO

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina  bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja. 

Kandidati koji zadovolje na provjeri znanja, odnosno ostvare najmanje 5 bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom. Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje 5 bodova.

Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanja, obavljat će se dana 22. i 23. listopada 2012., prema rasporedu kako slijedi:

            22. listopada 2012. s početkom u 9 sati održat će se razgovor

            (intervju)  s kandidatima za radna mjesta zamjenik načelnika policijske uprave

           i voditelj Operativno-komunikacijskog centra policije;

23. listopada 2012. s početkom u 9 sati održat će se razgovor

(intervju) s kandidatima za radna mjesta voditelj Službe policije, voditelj Službe

            za granicu, voditelj Službe kriminalističke policije i voditelj Službe pravnih,

            financijskih i tehničkih poslova.

Točno mjesto i vrijeme razgovora za svakog pojedinog kandidata biti će objavljeni dana 19. listopada 2012.