Rezultati rada PU sisačko-moslavačke u 2011. godini

Tijekom 2011. godine na području PU sisačko-moslavačke zabilježeno je, zajedno s kaznenim djelima u prometu, ukupno 2.405 kaznenih djela, tj. 2,7% više nego u 2010. godini (2.342 kaznena djela), a bez kaznenih djela u prometu zabilježeno je ukupno 2.330 kaznenih djela, tj. 2,3 % više nego u 2010. godini (2.278 kaznenih djela).

POKAZATELJI STANJA SIGURNOSTI I REZULTATA RADA
PU SISAČKO-MOSLAVAČKE ZA 2011. GODINU

  

I  STANJE KRIMINALITETA

Tijekom 2011. godine na području PU sisačko-moslavačke zabilježeno je, zajedno s kaznenim djelima u prometu, ukupno 2.405 kaznenih djela, tj. 2,7% više nego u 2010. godini (2.342 kaznena djela), a bez kaznenih djela u prometu zabilježeno je ukupno 2.330 kaznenih djela,  tj. 2,3 % više nego u 2010. godini (2.278 kaznenih djela).                                                                   

Kaznena djela u razdoblju 2003. – 2011. god.

             

Kretanje kriminaliteta u razdoblju 2003. – 2011. god.

                    

Zbog osnovane sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela tijekom 2011. godine  prijavljene su ukupno 1.383 osobe, tj. 5,6% više nego u 2010. godini kada je prijavljeno 1.310 počinitelja.

Stupanj razriješenosti kaznenih djela od 67 % smanjen je za 3,8 % u odnosu na 2010. godinu kada je razriješeno 70,8 % kaznenih djela.

Materijalna šteta prouzročena zabilježenim kaznenim djelima u 2011. godini procijenjena je na 191.150.927 kuna, odnosno 3,5 puta je veća u odnosu na materijalnu štetu prouzročenu kaznenim djelima 2010. godine (54.095.745 kuna  ).

Struktura ukupnog kriminaliteta :

  • opći kriminalitet ………...….......  80 %
  • gospodarski kriminalitet …....... 6,7 %
  • zlouporabe droga………........…    7 %
  • organizirani kriminalitet …….... 2,7 %
  • kaznena djela ratnog zločina ... 0,2 %
  • terorizam i ekstremno nasilje... 0,2 %
  • kriminalitet u prometu ……....... 3,1 %

          

 
OBILJEŽJA KRIMINALITETA

 

A /    OPĆI KRIMINALITET       

- tijekom 2011. godine zabilježena su 1.924 kaznena djela, što je u odnosu na 2010. godinu, kada je zabilježeno 1.915 kaznenih djela, povećanje za 0,5 %. Razriješeno je 1.136 kaznenih djela, odnosno 59 %, dok je 2010. godine razriješeno 1.235 kaznenih djela, odnosno 64,5 %.

 Kretanje kaznenih djela općeg kriminaliteta  od 2003. do 2011. godine

                    

                                                      

- ubojstava nije bilo, a zabilježena su tri pokušaja ubojstva. Razriješena su dva kaznena djela teškog ubojstva počinjena u ranijem razdoblju. Tijekom 2010. godine počinjena su četiri ubojstva, od kojih tri teška, te sedam pokušaja ubojstva, a sva ova kaznena djela su razriješena. Također je razriješeno i jedno ubojstvo iz ranijeg razdoblja.     

- zabilježeno je smanjenje kaznenih djela razbojništva za 44 % (2011. g.–14 ,  2010. g. -25), od ukupnog broja u 2011. godini razriješeno ih je sedam, a s jednim razriješenim iz ranijeg razdoblja, ukupna razriješenost iznosi 57,1 %. Prethodne godine razriješenost je iznosila 80 %.

Kretanje kaznenih djela razbojništva od 2003. do 2011. godine

                         

- u strukturi općeg kriminaliteta i dalje su najzastupljenije teške krađe i krađe. Zabilježeno je 625 teških krađa što je 3,3 % više u odnosu na 605 teških krađa počinjenih 2010. godine. Razriješeno ih je 33,3 %, a 2010. godine razriješeno ih je 43,6 %. Počinjeno je 497 krađa što je za 2,7 % više u odnosu na 484 krađe počinjene 2010. godine. Razriješeno ih je 37,2 %, a 2010. godine 41,5 %.     

- u okviru općeg kriminaliteta zabilježena su 134 kaznena djela na štetu djece i  maloljetnika što je za 2,3 %  više  u odnosu na 131 kazneno djelo počinjeno 2010. godine. Među ovim kaznenim djelima najviše je zapuštanja i zlostavljanja djeteta ili maloljetne osobe (32 kaznena djela), povreda dužnosti uzdržavanja (28) i nasilničkih ponašanja u obitelji (19).

- počinjeno je 190 kaznenih djela iz domene maloljetničke delinkvencije (kaznena djela kod kojih su počinitelji maloljetnici), što je 5 % više u odnosu na 181 djelo počinjeno 2010. godine).

 

B /  GOSPODARSKI KRIMINALITET       

- zabilježeno je 161 kazneno djelo, tj. 1,8 % manje u odnosu na 2010. godinu kada su počinjena 164 kaznena djela.        

- pričinjena je materijalna šteta od 65.014.633 kune što je za 148 % više u odnosu na 2010. godinu kada je materijalna šteta iznosila 26.240.758 kuna.

Kretanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta od 2003. do 2011. godine

                   

                                        

C /  ORGANIZIRANI KRIMINALITET      

- zabilježeno je 65 kaznenih djela što je za 47,7 % više u odnosu na 44 kaznena djela počinjena 2010. godine. Među ovim kaznenim djelima najviše ih se odnosi na kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja oružja i eksplozivnih tvari, krivotvorenja novca i protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice. 

Kretanje kaznenih djela organiziranog kriminaliteta od 2003. do 2011. godine

                   

               

D /  DROGE     

- zabilježeno je i obrađeno 169 kaznenih djela zlouporabe opojnih droga, tj. 12,7 % više nego 2010. godine kada ih je počinjeno 150, a prijavljena su 103 počinitelja,  od kojih 9 maloljetnika.

Kretanje kaznenih djela zlouporaba opojnih droga od 2003. do 2011. godine

                   

  • tijekom 2011. godine izvršene su 173 zapljene droga, od kojih su najzastupljenije zapljene marihuane. 

Kretanje zapljena opojnih droga od 2003. do 2011. godine

                   

Količina zaplijenjene droge

                                      

      

E /  KAZNENA DJELA RATNOG ZLOČINA

- evidentirano je 5 kaznenih djela (2010. - 3 kaznena djela), sva protiv civilnog pučanstva.

- u 2011. godini u vezi traganja za nestalim osobama tijekom Domovinskog rata obavljene su ekshumacije na 10 lokacija, međutim na njima nisu nađeni posmrtni ostaci nestalih osoba.

Ekshumacije u razdoblju 1995. do 2011. godine 

                                                 

 Još uvijek se traga za 605 osoba, od kojih je 13 aktivnih i pričuvnih djelatnika Policijske uprave sisačko - moslavačke i 4 djelatnika Policijske uprave zagrebačke.

   

F/  KAZNENA DJELA TERORIZMA I EKSTREMNOG NASILJA

- zabilježeno je šest kaznenih djela, a radi se o tri kaznena djela širenja lažnih i uznemirujućih glasina te tri kaznena djela rasne i druge diskriminacije, od kojih su tri razriješena. Prethodne godine zabilježena su dva kaznena djela.

  

II  STANJE JAVNOG REDA I MIRA

Tijekom 2011. godine zabilježeno je povećanje broja prekršaja protiv javnog reda i mira za 1,3 % i povećanje broja počinitelja za 7,3 %. Evidentirano je ukupno 1185  prekršaja protiv javnog reda i mira s 1.841 počiniteljem (od kojih  768 povratnika i 98 maloljetnika) te je 514 prekršaja počinjeno pod utjecajem alkohola, a 2010. godine počinjeno je 1.170 prekršaja u kojima je sudjelovalo  1715 počinitelja.

 Najčešći prekršaji iz domene javnog reda i mira :        

- svađa, vika – 434 prekršaja ( 9,4 % manje  nego 2010. god.)                

- tučnjava – 373 prekršaja (13 % više )                

- naročito drsko ponašanje - 132 prekršaja (7 % manje)                

- omalovažavanje policijskih službenika – 106 prekršaja (14 % više)

 Kretanje broja prekršaja protiv javnog reda i mira od 2003. do 2011. godine

                   

 Nasilničko  ponašanje u obitelji      

Počinjeno je 916 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji iz Zakona ozaštiti od nasilja u obiteljišto je smanjenje od 5,7 % u odnosu na 2010. godinu kada je počinjen 971 prekršaj. Također je smanjen i broj počinitelja za 7,2 % ( 1.200 počinitelja u odnosu na 1.293 počinitelja).         

Broj  kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji smanjen je u odnosu na prethodnu godinu za 29,6 % (19 kaznenih djela 2011. godine u odnosu na 27 kaznenih djela 2010. godine).

                     

 

III   SIGURNOST U PROMETU           

- na prometnicama su se tijekom 2011. godine dogodile 1563 prometne nesreće, odnosno 6,5 % manje nego u 2010. godini kada se dogodila 1.671 nesreća. Od ukupnog broja prometnih nesreća 12 su sa poginulim osobama, 568 nesreća je s ozlijeđenim osobama, a u 983 nesreće je nastala samo materijalna šteta.           

Posljedice :            

- u 12 nesreća poginulo je 15 osoba što je za 7,1 % više poginulih osoba nego 2010. godine kada je smrtno stradalo 14 osoba           

- ozlijeđeno je 789 osoba od kojih 159 teško, a 630 lakše. Broj ukupno ozlijeđenih osoba 2011. godine je za 1,9 % većiu odnosu na 2010. godinu kada su ukupno ozlijeđene 774 osobe, od kojih 123 teško, a 651 osoba je lakše ozlijeđena

- zabilježene su 983 prometne nesreće koje su za posljedicu imale samo materijalnu štetu, što je za 10,4 % manje u odnosu na 1.097 nesreća u 2010. godini.

Prometne nesreće u razdoblju 2003. -  2011. god.

 

Prometne nesreće i posljedice za 2010. i 2011. godinu

                                                                                                                              

Najviše prometnih nesreća sa poginulim sudionicama –5 - dogodilo se na području Postaje prometne policije Sisak, a u njima je smrtno stradalo šest osoba. Na području Postaje prometne policije Kutina dogodile su se tri prometne nesreće sa četiri poginule osobe, a niti jedna nesreća s poginulim osobama se nije dogodila na autocesti. Na području Policijske postaje Gvozd dogodile su se dvije prometne nesreće sa tri poginule osobe, a na području Petrinje i Sunje dogodila se po jedna nesreća u kojima je jedna osoba smrtno stradala.

 Broj prolaska vozila auto-cestom u razdoblju 2003.- 2011. godina

                   

Najčešći uzroci prometnih nesreća :

- nepropisna brzina i brzina neprimjerena uvjetima - 424 nesreće

- nepoštivanje prednosti prolaza -  169 nesreće

- nepropisno kretanje kolnikom - 177 nesreće

- nepoštivanje prednosti prolaska - 169 nesreće

- vožnja na nedovoljnoj udaljenost - 117 nesreće

- nepropisna vožnja unazad - 108 nesreća

- nepropisno uključivanje u promet - 78 nesreća      

Po vrstama prometnih nesreća najbrojnija su:

- slijetanja vozila s ceste - 401 nesreća,

- bočni sudar - 302 nesreće,

- vožnja u slijedu - 190 nesreća.            

Zabilježeno je i 57 naleta na pješake, 26 naleta na bicikliste, 29 naleta na životinje te 4 naleta na motocikliste.           

U prometnim je nesrećama sudjelovao 3.761 sudionik, od kojih 314, odnosno 8,3 % od ukupnog broja sudionika je bilo pod utjecajem alkohola. Prometne nesreće u kojima su sudjelovali alkoholizirani sudionici najčešće su se događale subotom – 70 nesreća.

Kretanje broja prometnih nesreća od 2003. do 2011. godine

                   

Kretanje broja smrtno stradalih u prometu od 2003. do 2011. godine

                    

Prometni prekršaji           

Ukupno je 2011. godine utvrđeno 44.789 prometnih prekršaja, što je povećanje od 0,7 % u odnosu na 44.489 prometnih prekršaja počinjenih 2010. godine.           

Utvrđeno je ukupno 2.316 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola što je za 6 % više u odnosu na 2.184 prekršaj utvrđen 2010. godine), a u prometu su zatečena 632 vozača koji su vozilom upravljali prije stjecanja prava na upravljanje ( 2010. – 766 vozača).            

U prometu je zatečeno 969 tehnički nepregledanih i neregistriranih vozila, što je smanjenje od 4,1 % u odnosu na 2010. godinu (1.010).           

U 2011. godini na nivou policijske uprave i policijskih postaja ukupno je provedeno 477 preventivno-represivnih akcija (427 akcije 2010. god.), od kojih se 111 odnosi na nadzor alkoholiziranosti sudionika u prometu, 42 na zaštitu pješaka u prometu, 92 na smanjivanje brzine vozila, 120 na nadzor tehničke ispravnosti vozila, 38 na nadzor motociklista, mopedista i biciklisti te 74 akcije po drugim prekršajima.

 

IV   NADZOR DRŽAVNE GRANICE   

- na graničnim prijelazima zabilježeno je smanjenje prometa putnika za 2,8% u odnosu na  2010. godinu ;

- ukupno su granicu na području ove županije u oba smjera prešle 3.265.523 osobe ( 3.360.445 osoba 2010. g.).

- evidentirano je 35 slučajeva nezakonitog prelaska državne granice, što je za 75 % više u odnosu na 2010. godinu ( 20 prelazaka) ;

- u nezakonitom prelasku državne granice zatečena je 61 osoba što je za 90,6 % više u odnosu na 32 osobe koje su zatečene u nezakonitom prelasku državne granice 2010. godine;

- zabilježeno je 17 kaznenih djela protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice, a 2010. godine dva kaznena djela.

- otkrivena su 183 slučaja krijumčarenja preko državne granice, što je za 53,8 % više nego u 2010. godini, kada je otkriveno 119 slučajeva krijumčarenja;

ILEGALNI PRELASCI

      

Kretanje prometa putnika preko državne granice od 2003. do 2011. godine

                   

  

V  POŽARI

- tijekom 2011. godine zabilježeno je 429 požara, što je za 117,8 % više nego 2010. godine kada su zabilježena 197 požara;

- osnovni uzroci izazivanja požara su nehat i nepažnja građana, zbog čega je došlo do 97,9 % od svih požara .

 Posljedice :

- 7 osoba je smrtno stradalo ( 2010.g. –3 osobe);

- 9 ozlijeđenih osoba – ( 2010. g. –3 osobe );           

Ukupna materijalna šteta prouzročena požarima iznosi 115.426.088 kuna, što je za 22 puta veća nego 2010. godine, kada je iznosila 5.283.933 kune.          

- tijekom 2011. godine zabilježena je jedna tehnološka eksplozija u kojoj su dvije osobe ozlijeđene, a u njoj je nastala manja materijalna šteta. U 2010. godini je zabilježena jedna tehnološka eksplozija, a u njoj je također nastala manja materijalna šteta. 

Stradavanja od minsko-eksplozivnih sredstava tijekom 2010. godine :    

- smrtno stradalih – 1 osoba (2010. godine – 2 osobe)    

- teške tjelesne ozljede – 0 (2010. godine -0)    

- lake tjelesne ozljede – 0 osoba (2010. godine – 9 osoba) .