Akcija "Manje oružja, manje tragedija" na području Karlovca, Duge Rese i Ogulina

Photo PU_KA/PU_info/2013/Manje_oruzja_manje_tragedija/Naslovnica.jpg

Foto: MUP

Obavještavamo građane da policija i dalje u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj, a u skladu sa Zakonom o oružju, provodi preventivnu akciju Manje oružja, manje tragedija i to pod novim sloganom Izbacite uljeza. Tijekom rujna i listopada ovu akciju provodit ćemo na području u nadležnosti policijskih postaja Karlovac, Duga Resa i Ogulin na način da će na određenim lokacijama biti punktovi na kojima će građani policijskim službenicima moći bez sankcija dragovoljno predati oružje, streljivo ili eksplozivna sredstva. 
Cilj ove akcije je povećanje opće sigurnosti na spomenutom području, sprečavajući na taj način tragedije i kažnjive radnje kojima je uzrok oružje i eksplozivna sredstva.
Akcija će se provoditi po sljedećem rasporedu:

 • 25. rujna 2013. od 8 do 13 sati - Ogulin, Ulica Ivana Gorana Kovačića,
 • 26. rujna 2013. od 8 do 11 sati - Karlovac, MO Turanj, Muzej Domovinskog rata, a od 11.30 do 14.30 sati Ladvenjak,
 • 28. rujna 2013. od 9 do 11 sati Barilović, a od 12 do 14 sati Siča,
 • 29. rujna 2013. od 9 do 11 sati Perjasica, a od 12 do 14 sati Generalski Stol,
 • 1. listopada 2013. od 8 do 13 sati Tounj i Josipdol,
 • 2. listopada 2013. od 8 do 13 sati Plaški i Saborsko,
 • 3. listopada 2013. od 8 do 10 sati Šišljavić, od 10.15 do 12 sati Rečica, a od 12.30 do 14.30 sati gradska četvrt Banija,
 • 5. listopada 2013. od 9 do 11 sati Lešće, a od 12 do 14 sati Grabrk,
 • 6. listopada 2013. od 9 do 11 sati Bosiljevo, a od 12 do 14 sati Jarče Polje,
 • 9. listopada 2013. od 8.30 do 12 sati Lasinja, a od 12.30 do 14.30 sati Skakavac,
 • 12. listopada 2013. od 9 do 11 sati Netretić, a od 12 do 14 sati Zagradci,
 • 18. listopada 2013. od 8 do 13 sati područje Jasenka, Drežnice, Bjelskog, Potoka Musulinskog u Drežnici,
 • 19. listopada 2013. od 9 do 13 sati Duga Resa (Trg sv. Jurja).

Podsjećamo da se putem besplatne telefonske linije 0800 8892 građani mogu više informirati o dragovoljnoj predaji oružja, a ukoliko žele predati oružje, streljivo i eksplozivna sredstava mogu obavijestiti i najbližu policijsku postaju pozivom na broj 192, te će na njihove kućne adrese biti upućeni stručni i osposobljeni policijski službenici koji će to oružje, streljivo ili eksplozivna sredstva preuzeti u njihovu domu kako bi se izbjeglo moguće ozljeđivanje. 

Pozivamo sve građane da se odazovu ovoj akciji kako bi bilo što manje nesretnih slučajeva i stradavanja, a ujedno ih podsjećamo i da se protiv onih koji prijave zabranjeno i dozvoljeno oružje nadležnom tijelu radi predaje, protiv njih neće pokretati prekršajni niti kazneni postupak.