Upozorenja i savjeti vozačima za nadolazeće loše vremenske uvjete

Photo PU_KA/MUP_slike/policajac01.jpg

U skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama pod zimskim uvjetima na cesti smatra se vrijeme kada je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Pod zimskom opremom motornih i priključnih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od četiri milimetara i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Na vozila se ne smiju stavljati gume s čavlima. Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.

Foto: ilustracija

U skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama pod zimskim uvjetima na cesti smatra se vrijeme kada je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica.

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.
 
Pod zimskom opremom motornih i priključnih vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od četiri milimetara i s lancima za snijeg pripravnim za postavljanje na pogonske kotače. Na vozila se ne smiju stavljati gume s čavlima.
 
Pod zimskom opremom autobusa podrazumijevaju se lanci na pogonskim kotačima ili zimske gume (M+S) postavljene na pogonske kotače, a autobusi i teretna vozila koja zbog tehničkih razloga ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske gume (M+S) na pogonskim kotačima.
 
Novčanom kaznom od najmanje pet tisuća kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba – obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu. Za prekršaj iz ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 1500 do pet tisuća kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Novčanom kaznom od 700 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji upravlja vozilom koje nema zimsku opremu.

Prije započinjanja vožnje vozači su obvezni očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg s vozila. Za nepridržavanje ovih obveza Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna u iznosu od 700 kuna.
 

Zimske dionice javnih cesta na području Karlovačke županije

Odlukom o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj određene su dionice na kojima je za sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske, u razdoblju od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine obvezna uporaba zimske opreme.
Kroz Karlovačku županiju prolaze sljedeće prometnice na koje se ta Odluka odnosi:
 • A1 – Zagreb (čvorište Lučko, A3) – Karlovac – Bosiljevo – čvorište Maslenica
 • A6 – čvorište Bosiljevo dva (A1) – Delnice – Rijeka (čvorište Orehovica, A7)
 • D1 – međunarodni granični cestovni prijelaz Macelj (granica Republike Slovenije) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin
 • D3 – Karlovac – Rijeka (D8)
 • D6 – međunarodni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Jurovski Brod (granica Republike Slovenije) – Ribnik – Karlovac (D1)
 • D23 – Josipdol (D42) – Senj (D8)
 • D42 – čvorište Ogulin (A1) – Josipdol (D23)
 • D204 – međunarodni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Pribanjci (granica Republike Slovenije) – Bosanci (D3) – čvorište Bosiljevo 1 (A1).
   

Popis svih zimskih dionica na koje se odnosi obveza uporabe zimske opreme objavljena je u Odluci o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 145/13).
 

Savjetujemo

Zimski uvjeti:

 • sve odgovorne osobe poduzeća i trgovačkih društava koja se bave javnim prijevozom, kao i fizičke osobe da pravovremeno pripreme svoja vozila za sudjelovanje u prometu u zimskim uvjetima (provjera tehničke ispravnosti bitnih sklopova vozila, opremanje zimskom opremom, uređaji za čišćenje vjetrobranskog stakla i drugo); kod održavanja vozila u zimskim uvjetima savjetujemo provjeru antifriza, akumulatora, ispravnosti brisača i svjetala, tekućine za pranje vjetrobranskog stakla (zimski aditivi protiv smrzavanja), provjera dubina utora guma
 • na vozilu koje se nalazi vani prekrite vjetrobransko staklo
 • poželjno je kod sebe imati sprej za odmrzavanja bravica i nikako pri niskim temperaturama nije poželjno povlačiti ručnu kočnicu
 • kada na cesti ima leda ili rastopljenog snijega potrebno je izbjegavati nagla kočenja i ubrzanja, držati razmak između vozila, omogućiti postupno smanjenje brzine, a papučicu kočnice koristiti oprezno kako bi spriječili blokiranje kotača; u slučaju zanošenja vozila potrebno je lagano otpustiti gas, bez naglog kočenja
 • s obzirom da je zimsko sunce čimbenik koji na vozača utječe na način da ga zaslijepi savjetujemo da pri ruci imate sunčane naočale.


Kišni uvjeti:

 • kod prvih kiša, zbog miješanja vode, ulja i nečistoće, sloj ceste je sklizak te prijeti velika opasnost od proklizavanja pneumatika (guma), pogotovo prvih  30 minuta, a tada preporučujemo sporiju vožnju
 • za sprječavanje proklizavanja i nošenja vozila po vlažnom kolniku vrlo je bitna kvaliteta i odgovarajući tlak zraka u pneumaticima
 • na vlažnim kolnicima bitno je držati dovoljan razmak između vozila iz razloga što kod kočenja na vlažnom kolniku zaustavni put traje tri puta dulje nego na suhom kolniku
 • kod vožnje u kišnim uvjetima na cestama potrebno je osim brzine kretanja vozila voditi računa i o vidljivosti odnosno kvaliteti brisača vjetrobranskog stakla; u slučajevima jake kiše brisači ponekad ne mogu ukloniti svu vodu, samim tim, vidljivost je smanjena.


Magla:

 • magla je osim kiše i snijega također jedan od čimbenika smanjene vidljivosti u prometu te iziskuje posebnu pozornost; magla se spušta naglo i često neujednačene gustoće, a loša vidljivost često se javlja mjestimice; savjetujemo da u magli usporite vožnju, koristite svjetla za maglu te držite razmak između vozila.
 
Prilikom nastupanja loših vremenskih uvjeta na prometnicama, prije i za vrijeme vožnje, obavezno se prije informirajte o vremenskoj prognozi i stanju na cestama.

Također podsjećamo da u razdoblju zimskog računanja vremena, na motornim vozilima i za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svijetla.

U cilju što bolje sigurnosti u prometu nadamo se da će vozači uvažiti naša upozorenja i savjete.