PU KA predavanjem obilježila "Međunarodni dan starijih"

Photo PU_KA/PU_info/2012/Međunarodni_dan_starijih/Naslovna.jpg

Foto: PU karlovačka

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih, danas su policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika Policijske uprave karlovačke u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u Karlovcu održali predavanje pod nazivom Zlatna jesen. Tijekom ovog predavanja koje je namijenjeno korisnicima doma i građanima starijim od 65 godina ukazano je na sve oblike zlouporabe te oblike krađa i prevara koja su se u dosadašnjem razdoblju događala na štetu starijih osoba.
Cilj ovog predavanja je senzibiliziranje javnosti za ovu vrstu problema te ukazivanje na učestalost ovih pojavnih oblika kriminaliteta, gdje su ciljane žrtve starije osobe koje poglavito žive same, s naglaskom na njihovu samozaštitu.
Na kraju predavanja korisnicima doma podijeljeni su letci o samo zaštitnom ponašanju i letci sa savjetima za pojedina kaznena djela.
Sljedeće ovakvo predavanje planirano je za srijedu, 3. listopada 2012. godine u 11 sati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Antun u Karlovcu te pozivamo sve zainteresirane građane da dođu poslušati ovo korisno predavanje.