Mjere za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru

Photo PU_KA/MUP_slike/pozar04.jpg

Foto: ilustracija

Upozoravamo građane da vremenske prilike, zbog isušenosti tla i biljne vegetacije, pogoduju nastanku i širenju požara na otvorenom prostoru. U većini slučajeva uzrok požara je nekontrolirano spaljivanje korova i suhe trave na poljoprivrednom zemljištu. Takovi se požari, zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte, te ugroziti ljudske živote.

Na području nadležnosti Policijske uprave karlovačke u protekle dvije godine evidentirano je ukupno 606 požara, od čega je čak 551 požar nastao na otvorenom prostoru kojom prilikom je opožareno 35 176 hektara zemljišta, a u 67 slučajeva vatra se proširila na šumske površine u kojima je opožareno 6 411 hektara šumskog prostora. Osim velike materijalne štete, od posljedica požara osam osoba je ozlijeđeno, a tri osobe su smrtno stradale. Obzirom da je u 2012. godini povećan ukupan broj požara (evidentirano 407 požara), prvenstveno zbog velikog povećanja požara na otvorenom prostoru, zbog toga se posebice ove godine građani pozivaju na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja korova i suhe trave na otvorenom prostoru.

Županijska skupština Karlovačke županije 29. siječnja 2013. godine donijela je novu Odluku o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru kojom je propisano da je prije spaljivanja suhe trave, korova i drugih tvari, te loženje otvorene vatre, potrebno poduzeti odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine i objekte, a posebice:

 • tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti,
 • oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu najmanje tri metra,
 • ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara,
 • uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati odgovarajuću opremu i priručna sredstva potrebita za gašenje (lopate, vodu i dr.), ovisno o vrsti i obimu tvari koja se spaljuje,
 • spaljivanje obavljati samo danju i za mirna vremena,
 • osobe koje su obavljale spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati, ostatke vatre i žara u potpunosti pogasiti i tek nakon toga napustiti mjesto spaljivanja,
 • prijavu o namjeri spaljivanja podnijeti nadležnoj vatrogasnoj postrojbi,
 • za spaljivanje manjih količina suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na površini do 100 m² ili do 1 m³ tih tvari sakupljenih na jednom mjestu, a nalaze se na otvorenom prostoru gdje objektivno ne prijeti opasnost po život i imovinu ljudi, nije potrebito podnošenje prijave o namjeri spaljivanja, ali je važno pridržavati se već navedenih mjera.


Zabranjeno je spaljivanje ili loženje vatre na otvorenim površinama:

 • u okolici elektroenergetskih objekata, ispod trasa elektroenergentskih vodova, uz javne ceste i željezničke pravce,
 • koje se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume, granica nacionalnih parkova, parkova prirode, park-šuma, zaštićenih krajolika, spomenika prirode, spomenika parkovne arhitekture i ostalih zaštićenih područja na županijskoj razini,
 • na otvorenim površinama nedjeljom i u dane državnih blagdana,
 • kada župan Karlovačke županije proglasi zabranu spaljivanja,
 • predmeta od gume, plastike, kože, prerađevina od ulja, maziva, otpada na bazi kemijskih spojeva te drugih anorganskih tvari koji na bilo koji način utječu ili mogu utjecati na onečišćenje okoliša.


Za nepridržavanje Odlukom propisanih mjera, zapriječena je novčana kazna u iznosu do deset tisuća kuna za pravnu osobu, te do dvije tisuće kuna za fizičku osobu.
Posebno se naglašava da je Zakonom o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10 od 24. srpnja 2010. godine) propisano da će se osoba koja izazove požar kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna ili kaznom zatvora do 60 dana. Istim Zakonom je propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od dvije do 15 tisuća kuna.