Obavijest o radnom vremenu

Photo PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/Uprava_uspravna.jpg

Obavještavamo svekoliko građanstvo da je od ponedjeljka, 3. rujna uredovno radno vrijeme svih ustrojstvenih jedinica Policijske uprave karlovačke od 7.30 do 15.30 sati s vremenom odmora od 10.30 do 11 sati. Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama na upravnim poslovima PU karlovačke (šalter sala) i u policijskim postajama koje obavljaju upravne poslove bit će od 7.30 do 15 sati, osim utorkom kada je radno vrijeme produženo i traje od 7.30 do 17 sati.  

Foto: PU karlovačka

Obavještavamo svekoliko građanstvo da je od ponedjeljka, 3. rujna uredovno radno vrijeme svih ustrojstvenih jedinica Policijske uprave karlovačke od 7.30 do 15.30 sati s vremenom odmora od 10.30 do 11 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama na upravnim poslovima PU karlovačke (šalter sala) i u policijskim postajama koje obavljaju upravne poslove bit će od 7.30 do 15 sati, osim utorkom kada je radno vrijeme produženo i traje od 7.30 do 17 sati.