Interaktivne radionice fokusirane na nenasilje i nediskriminaciju

Photo PU_KA/PU_info/2012/Interaktivne_radionice/Naslovnica.jpg

Foto: PU karlovačka

U sklopu nastavka zajedničke preventivne kampanje MUP-a i UNDP-a Živim život bez nasilja jučer, 30. listopada u karlovačkim osnovnim školama Dragojla Jarnević i Dubovac za učenike osmih razreda održane su interaktivne radionice s ciljem njihovog senzibiliziranja na problem nasilja, jačanja odlučnosti žrtve i članova obitelji da prijave nasilje i da prekinu šutnju o nasilju.
Na radionicama je policijski službenik za prevenciju Ravnateljstva policije MUP-a Nikša Jelovčić upoznao učenike sa zakonskim odredbama i postupanjem policije u slučajevima nasilja u obitelji, nasilja nad ženama, nasilja među mladima, a spomenuti su i razni mitovi o nasilju koji postoje u društvu.
U nastavku radionice aktivist udruge Status M gospodin Mislav Mihael Mandir iznio je konkretne primjere pod naslovom Budi muško – mijenjaj pravila kojima je mlade uputio na važnost izgradnje pozitivnih odnosa sa svojom okolinom s naglaskom na romantične veze. Učenici su educirani o promjenama ponašanja koje se temelje na nasilju i netoleranciji, upućeni su na važnost komunikacije u odnosima i kulturu tolerancije, nenasilja i nediskriminacije.
Na radionicama je bila prisutna i predstavnica UNDP-a Martina Cvek.