Mjere za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru

Photo PU_KA/MUP_slike/pozar04.jpg

Foto: ilustracija

Upozoravamo građane da vremenske prilike, zbog isušenosti tla i biljne vegetacije, pogoduju nastanku i širenju požara na otvorenom prostoru. U većini slučajeva uzrok požara je nekontrolirano spaljivanje korova i suhe trave na poljoprivrednom zemljištu. Takovi se požari, zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte, te ugroziti ljudske živote.

Na području nadležnosti PU karlovačke u protekle dvije godine evidentirana su ukupno 293 požara, od čega su čak 162 požara nastala na otvorenom prostoru kojom prilikom je opožareno 7 103 hektara zemljišta, a u 16 slučajeva vatra se proširila na šumske površine u kojima je opožareno 709 hektara šumskog prostora.
Osim velike materijalne štete, od posljedica požara šest osoba je ozlijeđeno, a dvije osobe su smrtno stradale.

Stoga se i ove godine građani pozivaju na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja korova i suhe trave na otvorenom prostoru.

Županijskom Odlukom o mjerama za sprječavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru propisano je da je potrebno prije spaljivanja suhe trave, korova i drugih tvari, te loženje otvorene vatre, poduzeti odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine i objekte, a posebice:

  • tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, željezničkih pruga, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti
  • oko mjesta spaljivanja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu najmanje tri metra
  • ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba sposobnih za gašenje požara
  • uz mjesto spaljivanja potrebno je osigurati priručna sredstva potrebita za gašenje (lopate, vodu i dr.)
  • spaljivanje obavljati danju za mirna vremena
  • na površini većoj od jednog hektara spaljivanje korova i drugih tvari može se obavljati ukoliko vlasnik prethodno ishodi odobrenje od javne vatrogasne postrojbe ili dobrovoljne vatrogasne postrojbe u cilju poduzimanja mjera zaštite od požara


Zabranjeno je u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez poduzimanja odgovarajućih mjera opreznosti što ih odredi pravna osoba koja gospodari šumom i šumskih zemljištem, odnosno nadležno tijelo za poslove šumarstva za ostale šume i šumska zemljišta.

Osobe koje su obavile spaljivanje dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatak vatre i žara u potpunosti pogasiti.

Za nepridržavanje Odlukom propisanih mjera, zapriječena je novčana kazna u iznosu od pet tisuća kuna za pravnu osobu, te tisuću kuna za fizičku osobu.

Posebno se naglašava da je Zakonom o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10 od 24. srpnja 2010. godine) propisano da će se osoba koja izazove požar kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna ili kaznom zatvora do 60 dana.
Istim Zakonom je propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja kazniti za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od dvije do 15 tisuća kuna.