Izmjene i dopune Zakona o oružju

Photo PU_KA/MUP_slike/oruzje_i_streljivo.jpg

Foto: ilustracija

Obavještavamo vas da je 5. lipnja ove godine na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju koji je objavljen u Narodnim novinama broj 59/2012 i koji je donio niz novina vezanih za nekoliko područja rada policije. 
 

Novine su sljedeće:

 • zračno oružje čije je kinetička energija veća od 10,5 J ili veća ili je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm i oružje s tetivom koja je sila natega veća od 450 N prebačeno je iz kategorije D u kategoriju C – što znači da je obveza vlasnika da ovo oružje prijavi nadležnoj policijskoj upravi ili postaji u roku od osam dana od dana nabave ili ukoliko ga već posjeduje u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovog zakona; nadležno tijelo će nakon prijave, vlasniku oružja izdati potvrdu ukoliko su ispunjeni uvjeti potrebni za držanje i čuvanje vatrenog oružja (čl. 10. st. 2. t. 2., 3., 4. i 5. Zakona o oružju); ukoliko ovi uvjeti neće biti ispunjeni ovakvo oružje će se oduzeti; za počinjenje ovog prekršaja fizička osoba može biti sankcionirana novčanom kaznom od pet do 15 tisuća kuna, a neprijavljeno oružje bit će oduzeto,
 • u kategoriju A (oružje koje je građanima zabranjeno nabavljati i posjedovati) uvrštena su oružja s integralnim prigušivačima, prigušivači namijenjeni oružju i dijelovi za prigušivače te oružje iz C i D kategorije ukoliko se takovo oružje koristi za uznemiravanje, napad i nanošenje ozljeda,
 • iako se oružje D kategorije ne mora prijavljivati ta obveza ne vrijedi prilikom prelaska državne granice gdje je prijavljivanje ovakvog oružja i oružja iz B i C kategorije obvezna,
 • propisana je zabrana nošenja oružja B, C i D kategorije na javnim mjestima na način da je ovakvo oružje vidljivo drugima ili na način koji uznemiruje građane,
 • propisna je mogućnost iznajmljivanja oružja stranim lovcima kojima je Hrvatski lovački savez izdao lovačku iskaznicu za strance,
 • propisano je da hrvatski državljani i stranci mogu za potrebe lova preko državne granice unositi i iznositi samo tri komada odgovarajućeg oružja s ograničenim brojem streljiva,
 • fizičke osobe koje ne posjeduju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja ili kojima je ono isteklo dužne su u roku od godine dana od stupanja na snagu ovog Zakona nadležnom tijelu dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja koje nije starije od tri mjeseca; za počinjenje ovog prekršaja predviđena je novčana kazna od tri do 15 tisuća kuna kao i mjera oduzimanja oružja,
 • sve fizičke osobe koje imaju registrirano oružje dužne su u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona izvijestiti nadležno tijelo o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite, a u slučaju promjene izabranog liječnika o tome su dužne nadležno tijelo izvijestiti u roku od 60 dana; sankcija za nepoštivanje ove odluke je oduzimanje oružja,
 • sve fizičke osobe kojima je izdan oružni list za držanje oružja kao uspomene dužne su u roku godinu dana onesposobiti oružje te ga zadržati ili ga bez naknade predati u korist Republike Hrvatske.
   

Ukoliko imate kakvih dodatnih pitanja vezanih za izmjene i dopune Zakona o oružju slobodno nas kontaktirajte na brojeve telefona 047/664 235 i 664 126.