Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu objavljen 21. svibnja 2014. godine

Photo PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/Uprava.jpg

Foto: PU karlovačka

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu u Policijsku upravu karlovačku, izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 61/2014, te na web stranici Ministarstva uprave i Policijske uprave karlovačke 21. svibnja 2014. godine, održati
 

10. srpnja 2014. godine s početkom u 10 sati u Policijskoj upravi karlovačkoj, 
Trg hrvatskih redarstvenika 6, Karlovac,
u maloj dvorani


Prije pristupanja testiranju, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti testiranju. Za vrijeme pisane provjere znanja i sposobnosti kandidati se ne smiju služiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele.

Pisani dio testiranja sastoji se od:

  • provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i
  • provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. 


Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave karlovačke, kao prilog javnom natječaju za svako radno mjesto.
Svaki kandidat pozvan na testiranje dužan je ponijeti pribor za pisanje (kemijska olovka plave boje). 
Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Kandidati koji zadovolje na provjeri znanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, odnosno ostvare najmanje pet bodova iz svakog pojedinog testa, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. 
Komisija će u razgovoru s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad, stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u dotadašnjem radu.
Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu) ako je dobio najmanje pet bodova.