Poziv na testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu objavljen 27. listopada 2017. godine

Photo PU_KA/Slike/policija.jpg

Foto: ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, br. 105 od 27. listopada 2017. godine za prijam u državnu službu u Policijsku upravu karlovačku objavljuje  
POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu karlovačku
koje će se održati dana 

30. studenog 2017. (četvrtak) godine s početkom u 09,00 sati na Veleučilištu u Karlovcu, Ivana Meštrovića 10, Karlovac, predavaonica broj 1 


Osobe koje su podnijele pravodobne i potpune prijave, te ispunjavaju formalne uvjete (kandidati) iz javnog natječaja o tome će biti obavješteni osobno telefonom.
Osobama koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja u tijeku je dostava obavijesti u kojima se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj. Obavijesti će biti dostavljene putem elektroničke pošte.

PRAVILA TESTIRANJA 

1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele potpune prijave na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.

2. Svaki kandidat/kinja pozvan/a na testiranje dužan/na je ponijeti pribor za pisanje. 

3. Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

• koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
• koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
• napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
• na bilo koji način ometati druge kandidate; 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin 
rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. 

4. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina za obavljanje poslova radnog mjesta u kojem se može ostvariti najviše 10 bodova, smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na testiranju ako je dobio/la najmanje 5 bodova. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave karlovačke, istovremeno s objavom javnog natječaja kao prilog javnom natječaju za svako pojedino radno mjesto.

Na razgovor (intervju) s Komisijom biti će pozvano 10 kandidata/kinja koji/e su postigli/e najbolje rezultate po radnim mjestima, te svi kandidati/kinje koji/e dijele 10. mjesto rang liste. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će biti pozvani svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti telefonom pravovremeno obaviješteni.

Komisija će u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrditi znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10. Smatrat će se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na razgovoru (intervjuu) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.

 

Komisija za provedbu javnog natječaja