Rezultati preventivno-represivne akcije PPrP Karlovac

Photo PU_KA/mup_slike/policajac_pise_kaznu_uspravna.jpg

Foto: ilustracija
Tijekom 3., 4. i 5 studenog u vremenu od 7 do 15 sati Postaja prometne policije Karlovac u suradnji s Komunalnim redarstvom Grada Karlovca i Pauk službom, na području grada Karlovca proveli su preventivno-represivnu akciju usmjerenu na premještanje s javnih parkirališta svih dotrajalih, oštećenih, napuštenih, tehnički neispravnih i neregistriranih vozila.

Prije same akcije djelatnici Postaje prometne policije Karlovac obilaskom gradskih četvrti grada Karlovca uočili su 40 vozila navedenih kategorija.

Nakon javnog poziva komunalnog redarstva 21 vozilo je uklonjeno od strane vlasnika.

Tijekom 3., 4. i 5. studenog premješteno je 16 vozila u prostor poduzeća Karcom dok tri vozila nisu bila premještena zbog prevelikih gabarita vozila te su predana u daljnju nadležnost Komunalnog redarstva Grada Karlovca.

Vlasnike 16 premještenih vozila Postaja prometne policije Karlovac je sankcionirala sukladno članku 78. st. 2. i 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.