Reagiranje PU karlovačke na objavljene medijske natpise o radu policije

Photo PU_KA/Slike/zgrada PU.jpg

Nastavno na objavljene članke na portalu Radio Mrežnice pod nazivom „VIDEO: Brza i žestoka policija u D. Resi: Cijeli dan „love“ vozače i jure za njima pod rotirkama“ od 13.03.2018., „Građani ogorčeni: Motoristi vam divljaju pred nosom, policajci telefoniraju dok voze, ne vežu se, a za nama jurite s rotirkama?!“ od 14.03.2018. i „FOTO: Ovako parkira ogulinska policija pa ode u voćarnu“ od 15.03.2018. radi potpunije informiranosti javnosti, a što se tiče rada policije, smatramo za shodnim reagirati jer navedeno šteti ugledu policije te u nastavku dostavljamo nekoliko informacija. S razine Policijske uprave karlovačke 13. ožujka 2018. godine u vremenu od 10,00 do 16,00 sati, na području Postaje prometne policije Karlovac, Policijske postaje Duga Resa i Policijske postaje Slunj, sukladno European Traffic Police Network – Tispol provedena je preventivno represivna akcija na četiri najčešća prometna prekršaja koje čine vozači i to na prekršaje nepropisne brzine, korištenja mobitela za vrijeme vožnje, nepropisnog pretjecanja te ne korištenja sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje, a koju smo i najavili na našoj web stranici. U tom pogledu sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima i Pravilniku o načinu postupanju policijskih službenika u obavljanju nadzora i upravljanja prometom na cestama, policija prilikom uočavanja prekršaja zaustavlja vozila, vrši nadzor i kontrolu vozila i vozača te ukoliko je utvrđen prometni prekršaj postupa sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnom zakonu. Isto tako ukoliko policijski službenik uoči da je sudionik u prometu počinio jedan od prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama može sudioniku u prometu, sukladno prethodno navedenom Pravilniku, uz upaljeno plavo rotacijsko svijetlo ili bljeskalice plave boje, zvučne signale izdati odgovarajuću naredbu ili zapovijed s kojom ga isključuje iz prometa, vodeći pritom računa o sigurnosti svih sudionika u prometu. Iako se ponekad u javnosti stvara negativna slika u smislu postupanja policije, ovakav način rada je sukladan pozitivnim zakonskim propisima i policija ga primjenjuje prema prekršiteljima u prometu. Navedeni način rada nije pravilo već iznimka te očekujemo da neće stvoriti negativnu percepciju građana prema radu i postupanju policije, obzirom da je svrha i cilj navedenog postupanja podizanje stanja sigurnosti u prometu, briga o životima i imovini građana te najranjivijoj skupini sudionika u cestovnom prometu, kao i dostizanju europskih standarda ponašanja svih sudionika u prometu.   

Foto: ilustracija

Nastavno na objavljene članke na portalu Radio Mrežnice pod nazivom „VIDEO: Brza i žestoka policija u D. Resi: Cijeli dan „love“ vozače i jure za njima pod rotirkama“ od 13.03.2018., „Građani ogorčeni: Motoristi vam divljaju pred nosom, policajci telefoniraju dok voze, ne vežu se, a za nama jurite s rotirkama?!“ od 14.03.2018. i „FOTO: Ovako parkira ogulinska policija pa ode u voćarnu“ od 15.03.2018. radi potpunije informiranosti javnosti, a što se tiče rada policije, smatramo za shodnim reagirati jer navedeno šteti ugledu policije te u nastavku dostavljamo nekoliko informacija.

S razine Policijske uprave karlovačke 13. ožujka 2018. godine u vremenu od 10,00 do 16,00 sati, na području Postaje prometne policije Karlovac, Policijske postaje Duga Resa i Policijske postaje Slunj, sukladno European Traffic Police Network – Tispol provedena je preventivno represivna akcija na četiri najčešća prometna prekršaja koje čine vozači i to na prekršaje nepropisne brzine, korištenja mobitela za vrijeme vožnje, nepropisnog pretjecanja te ne korištenja sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje, a koju smo i najavili na našoj web stranici.

U tom pogledu sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima i Pravilniku o načinu postupanju policijskih službenika u obavljanju nadzora i upravljanja prometom na cestama, policija prilikom uočavanja prekršaja zaustavlja vozila, vrši nadzor i kontrolu vozila i vozača te ukoliko je utvrđen prometni prekršaj postupa sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i Prekršajnom zakonu.

Isto tako ukoliko policijski službenik uoči da je sudionik u prometu počinio jedan od prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama može sudioniku u prometu, sukladno prethodno navedenom Pravilniku, uz upaljeno plavo rotacijsko svijetlo ili bljeskalice plave boje, zvučne signale izdati odgovarajuću naredbu ili zapovijed s kojom ga isključuje iz prometa, vodeći pritom računa o sigurnosti svih sudionika u prometu.

Iako se ponekad u javnosti stvara negativna slika u smislu postupanja policije, ovakav način rada je sukladan pozitivnim zakonskim propisima i policija ga primjenjuje prema prekršiteljima u prometu. Navedeni način rada nije pravilo već iznimka te očekujemo da neće stvoriti negativnu percepciju građana prema radu i postupanju policije, obzirom da je svrha i cilj navedenog postupanja podizanje stanja sigurnosti u prometu, briga o životima i imovini građana te najranjivijoj skupini sudionika u cestovnom prometu, kao i dostizanju europskih standarda ponašanja svih sudionika u prometu.