PGP Maljevac obilježava Dan policije

Photo PU_KA/PU_info/2011/PGP_Maljevac_Dan_policije/Naslovna.jpg

Foto: PU karlovačka

U povodu obilježavanja Dana policije, policijski su službenici PGP Maljevac, jučer, 21. rujna, u Osnovnoj školi Cetingrad prezentirali materijalno-tehnička sredstva PGP Maljevac uz projekciju na temu djelokruga rada granične policije.
Tom prilikom učenici su se upoznali ne samo s radom PGP Maljevac već i s radom granične policije općenito. Prezentacija je imala za cilj približavanje granične policije učenicima kao i uspostavljanje odnosa međusobnog povjerenja. Također, učenici su upoznati i s pravilima ponašanja prilikom prelaska državne granice na graničnim prijelazima te kretanju na područjima uz državnu granicu.
Nakon održane prezentacije učenici i nastavnici su uz druženje s policijskim službenicima razgledavali izložena materijalno-tehnička sredstva koju granična policija koristi u svom svakodnevnom radu, a što je očekivano izazvalo i najviše zanimanja kod djece.