Obveze vlasnika vozila po isteku važenja prometne dozvole

Photo PU_KA/MUP_slike/auto_policija06.jpg

Praćenjem poštivanja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama uočeno je da na području Policijske uprave karlovačke postoji veliki broj motornih vozila (mjesečno više od 900) kojima je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, a da vlasnici tih vozila nisu u zakonskom roku odjavili motorna vozila nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji. Shodno tome vlasnike vozila podsjećamo i pozivamo da se pridržavaju odredbi čl. 250. Zakona o sigurnosti prometa na cestama gdje je navedeno da je vlasnik vozila dužan u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole kao i prodaje vozila:

Foto: ilustracija

Praćenjem poštivanja odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama uočeno je da na području Policijske uprave karlovačke postoji veliki broj motornih vozila (mjesečno više od 900) kojima je isteklo važenje prometne dozvole za više od 15 dana, a da vlasnici tih vozila nisu u zakonskom roku odjavili motorna vozila nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji. 
Shodno tome vlasnike vozila podsjećamo i pozivamo da se pridržavaju odredbi čl. 250. Zakona o sigurnosti prometa na cestama gdje je navedeno da je vlasnik vozila dužan u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole kao i prodaje vozila:

  • odjaviti vozilo,
  • donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i
  • vratiti registracijske pločice nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji.


Iznimno, vlasnik vozila nije dužan vratiti registracijske pločice ukoliko ih na propisan način ustupi kupcu vozila. Nadalje, vlasnik vozila dužan je također u roku od 15 dana prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u prometnoj dozvoli, a u roku od 30 dana odjaviti registrirano vozilo te donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i vratiti registracijske pločice ako je vozilo uništeno ili otpisano ili ako je vozilo otuđeno ili nestalo.

Za nepridržavanje ovih odredbi predviđene su novčane kazne i to za fizičke osobe, odnosno vlasnike vozila 700 kuna, za pravne ili fizičke osobe obrtnike od pet tisuća do 15  tisuća kuna, a za odgovorne osobe u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave od 1 500 do pet tisuća kuna. 

Ujedno, pojavljuju se i određeni problemi kod kupoprodaje motornih vozila, te iz tog razloga želimo vlasnike vozila podsjetiti i na odredbe Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (čl. 40.) po kojem je prodavatelj vozila dužan nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji, u roku od 15 dana od prodaje vozila to vozilo:

  • odjaviti,
  • vratiti registracijske pločice te priložiti prometnu dozvolu i knjižicu vozila radi evidentiranja odjave vozila. 


Navedeno može učiniti i kupac vozila uz predočenje dokaza o vlasništvu u tijelu prema mjestu prebivališta ili sjedišta kupca. Također, registracijske pločice nisu dužni vratiti niti kupac niti prodavatelj vozila ukoliko su registracijske pločice kupoprodajnim ugovorom ili pisanom izjavom danom u nadležnom tijelu, ustupljene kupcu i ako se pri promijeni vlasništva ne mijenja registracijsko područje. 

Napominjemo da se sklapanjem Ugovora o kupoprodaji motornog vozila prodavatelj i dalje u službenim evidencijama MUP-a RH vodi kao vlasnik vozila sve dok se vozilo ne odjavi u službenim evidencijama nadležne policijske uprave ili postaje. Ujedno, protekom roka od jedne godine od isteka registracije, postupak odjave vozila provodi se po službenoj dužnosti. 

Stoga, u cilju smanjenja broja vozila kojima je isteklo važenje prometne dozvole, ali i cilju izbjegavanja prekršajnih sankcija koje njihovim vozilom počine vozači – kupci motornih vozila, pozivamo vlasnike vozila da izvrše odjave tih vozila. Podsjećamo i da vozilo osim vlasnika može odjaviti i njegov opunomoćenik.