Dostavite lokacije za 24-satni nadzor brzine u prometu

Photo PU_KA/Slike/naslovnica_mjerenje_brzine.jpg

Svoje prijedloge, za područje u nadležnosti Policijske uprave karlovačke, građani mogu dostaviti u razdoblju od 3. do 13. travnja 2018. godine putem elektroničke pošte na e-mail karlovacka@policija.hr .

Foto: ilustracija

S ciljem smanjenja smrtnih stradavanja u prometnim nesrećama policija će u razdoblju od 6 sati 18. travnja do 6 sati 19. travnja provoditi 24-satni pojačani nadzor brzine u prometu. 

U skladu s time ponovno se daje mogućnost građanima da daju prijedloge lokacija na kojima bi željeli da se nadzire brzina. Svoje prijedloge, za područje u nadležnosti Policijske uprave karlovačke, građani mogu dostaviti u razdoblju od 3. do 13. travnja 2018. godine putem elektroničke pošte na e-mail karlovacka@policija.hr .

Prikupljene prijedloge policija će analizirati te sukladno vlastitim procjenama o dostavljenim lokacijama izabrati one na kojima je moguće izvršiti nadzor brzine.