Obavijest građanima – odlaganje žara

Photo PU_KA/MUP_slike/pozar05.jpg

Foto: ilustracija

Tijekom zimskih mjeseci ove godine u nekoliko navrata zabilježeni su požari kontejnera za smeće, stoga upozoravamo građane da vrući pepeo i žar iz peći u svojim domaćinstvima ne odlažu u kontejnere za smeće kako ne bi došlo do zapaljenja smeća, a uslijed toga i do širenja požara ali i mogućeg ugrožavanja života i imovine građana. Podsjećamo da će počinitelji ovakvih protupravnih radnji biti sankcionirani temeljem odredbi Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10).