Završena treća ljetna škola vožnje bicikla

Photo PU_KA/PU_info/2012/Zavrsena_treca_ljetna_skola/Naslovnica.jpg

Foto: PPrP Karlovac

U razdoblju od 20. do 24. kolovoza u prostorijama Auto kluba Karlovac, a u suradnji PPrP Karlovac i Auto kluba Karlovac, za učenike trećih razreda osnovnih škola Dubovac i Mahično održana su predavanja za sigurno upravljanje biciklom u prometu. Nakon predavanja uslijedila je provjera znanja i vještine upravljanja biciklom što su svi polaznici uspješno i svladali. Potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom, kojom stječu i pravo samostalnog upravljanja biciklom u cestovnom prometu uručit će im se naknadno.