Vježba žurnih službi

Photo PU_KA/PU_info/2016/Vjezba_zurnih_sluzbi/naslovnica.jpg

Foto: PU karlovačka

U organizaciji Karlovačke županije i u suradnji s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Karlovac, danas 14. listopada na području naselja Brežani, Lipje i Brođani održana je terenska vježba pod nazivom Brežani 2016.

U ovoj vježbi sudjelovala je Policijska uprava karlovačka, Stožer civilne zaštite Karlovačke županije, Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, JVP Karlovac, HGSS stanica Karlovac, Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac, DVD Brođani, Radio klub Ozalj, LD Lisica Skakavac, MO Skakavac, Područni ured za zaštitu i spašavanje Karlovac i Državni centar zaštite i spašavanja.

Svrha održavanja vježbe bila je postupanje i mogućnosti operativnih snaga u sustavu civilne zaštite na zadacima obrane od poplava, traganja i spašavanja za nestalom osobom, organizacija i uspostava pričuvnog sustava radio veza te provođenje postupaka Centra 112.

Ciljevi vježbe bili su uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga civilne zaštite, izgradnja integriranog sustava zapovijedanja, provjera postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima, provjera spremnosti logističke potpore, provjera korištenja specijalističke opreme i podizanje razine informiranosti stanovništva. 

Sam tijek vježbe pratili su predstavnici lokalne vlasti na čelu sa županom Karlovačke županije Ivanom Vučićem, predstavnici Policijske uprave karlovačke predvođeni načelnikom Tomislavom Kotićem te brojni predstavnici institucija koje su direktno ili indirektno sudjelovale u vježbi.