Statistički pokazatelji o stanju sigurnosti na području PU karlovačke za 2013. godinu

Photo PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/PU_u_zimi.jpg

Praćenjem statističkih pokazatelja o stanju sigurnosti na području Policijske uprave karlovačke možemo reći da je opće stanje sigurnosti u 2013. godini zadovoljavajuće. U 2013. godini evidentno je smanjenje ukupnog broja kaznenih djela, prometnih nesreća, prekršaja protiv javnog reda i mira kao i znatno smanjenje broja požara.

Foto: PU karlovačka

Praćenjem statističkih pokazatelja o stanju sigurnosti na području Policijske uprave karlovačke možemo reći da je opće stanje sigurnosti u 2013. godini zadovoljavajuće.
U 2013. godini evidentno je smanjenje ukupnog broja kaznenih djela, prometnih nesreća, prekršaja protiv javnog reda i mira kao i znatno smanjenje broja požara.

Kriminalitet

U 2013. godini zabilježeno je znatno smanjenje ukupnog broja kaznenih djela za 806 djela ili 32,7%, a razriješeno je 56,7% kaznenih djela što predstavlja smanjenje od 1,5% u odnosu na prethodnu godinu. 
U strukturi ukupnog kriminaliteta u 2013. godini (u odnosu na 2012. godinu) zabilježeno je smanjenje broja kaznenih djela:

  • općeg kriminaliteta za 30,3%,
  • gospodarskog kriminaliteta za 64%,
  • kriminaliteta droga za osam posto,
  • kaznenih djela iz oblasti prometa za 11,9%,
  • te povećanje kaznenih djela:
    • maloljetničkog kriminaliteta za 97% i
    • organiziranog kriminaliteta za 288,2%.

Promet

Stanje sigurnosti u prometu u 2013. godini obilježeno je smanjenjem broja prometnih nesreća za 5,1% i smanjenjem broja stradalih osoba. Naime, tijekom godine smrtno je stradalo 11 osoba (u prethodnoj godini 21 osoba), teško je ozlijeđeno 99 osoba (12 osoba manje nego u prethodnoj godini), a lakše je ozlijeđeno 355 osoba (43 osobe manje nego u prethodnoj godini). 

Javni red i mir

Stanje javnog reda i mira obilježeno je smanjenjem broja prekršaja protiv javnog reda i mira pa je tako zabilježen 631 prekršaj što je za 3,1% manje nego u prethodnoj godini. 

Granica

Tijekom 2013. godine u odnosu na 2012. godinu evidentirano je povećanje tranzita putnika za 20,9%. Ujedno, povećan je i tranzit osobnih vozila za 9,5%, teretnih vozila za 7,7%, a tranzit autobusa za 10,8%. Broj nezakonitih prelazaka državne granice je smanjen za 21,2%, a državnu granicu tijekom 2013. godine nezakonito su prešle ukupno 83 osobe (smanjenje za 23,1%). 

Detaljniji prikaz statističkih podataka možete pogledati ovdje