VAŽNA OBAVIJEST ZA GRAĐANE

Photo PU_KA/PU_info/2014/Prijava_boravista/naslovnica.jpg

Foto: ilustracija

 

Podsjećamo, do 29. prosinca 2014. godine trebaju ponovno prijaviti prebivalište:

 

  • građani koji su na dan 29. prosinca 2012. godine imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana (a nisu izvadili novu);
  • građani koji nikad nisu ishodili osobnu iskaznicu;
  • građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese, npr. bb, 0 i sl.).

Ukoliko ne ispune ovu obavezu, po službenoj će se dužnosti izvršiti odjava njihovog prebivališta u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu.

 TKO TREBA ODJAVITI PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ?

Obveza odjave prebivališta u Republici Hrvatskoj postoji za one hrvatske državljane koji su iselili iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi.

Prebivalište moraju odjaviti prije iseljenja, a ako su to propustili učiniti odjavu mogu zatražiti i putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju su iselili.

KAKO SE ODJAVLJUJE PREBIVALIŠTE?

Prilikom odjave prebivališta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja. Odjavom prebivališta osoba ne gubi hrvatsko državljanstvo, nego i nadalje ostaje hrvatski državljanin, ima pravo na putovnicu, ali nema pravo na osobnu iskaznicu i druge isprave koje se izdaju temeljem prebivališta u Republici Hrvatskoj.

NE TREBA ODJAVITI PREBIVALIŠTE ONAJ TKO PRIVREMENO BORAVI IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Hrvatski državljanin koji se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske, nego boravi izvan Republike Hrvatske duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera, dugotrajnog liječenja i drugih razloga nije dužan odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Ali, osoba je dužna policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu.

Ako nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku, može to učiniti i u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području boravi te mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (potvrdu o zaposlenju, školovanju, dozvolu boravka u inozemstvu i sl., a u nekim slučajevima svoju pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu).

Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu.

Privremeni boravak izvan Republike Hrvatske može se prijaviti na razdoblje do 5 godina. Ukoliko osoba boravi izvan Hrvatske i nakon 5 godina, mora obnoviti prijavu te nadalje dojavu o privremenom boravku u inozemstvu obnavljati svake tri godine, ako i dalje boravi u inozemstvu.

ŠTO TREBAJU NAPRAVITI GRAĐANI KOJI SU 29.12.2012. GODINE DULJE OD GODINU DANA BORAVILI U INOZEMSTVU?

Građani koji su se s danom 29.12.2012. godine već nalazili u inozemstvu duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, moraju najkasnije do 29.12.2014. godine o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. Navedenu obvezu mogu izvršiti posredstvom diplomatike misije odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu na čijem području borave. Ako to ne učine za njih će se pokrenuti postupci odjave prebivališta po službenoj dužnosti.

ODJAVA LAŽNOG PREBIVALIŠTA

Osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali nisu nikad živjele u mjestu prijavljenog prebivališta (prebivalište su prijavile fiktivno) ili više ne žive na adresi prijavljenog prebivališta, dužne su odjaviti svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj odnosno prijaviti prebivalište na adresi gdje stvarno žive (ako žive u Republici Hrvatskoj).

Ako same ne odjave prebivalište nadležna policijska uprava ili postaja će pokrenuti postupak odjave njihovog prebivališta po službenoj dužnosti.

OSOBE OBUHVAĆENE PROGRAMOM OBNOVE ILI STAMBENOG ZBRINJAVANJA

Osobe koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili na drugi način nisu stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj te se zbog toga nalaze u inozemstvu, moraju do 29.12.2014. godine o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju odnosno konzularni ured Republike Hrvatske.

U protivnom će se i za njih pokrenuti postupci odjave prebivališta po službenoj dužnosti.

GRAĐANI KOJIMA JE ISTEKLA OSOBNA ISKAZNICA ILI JE NIKAD NISU IMALI I GRAĐANI S PRIJAVLJENIM PREBIVALIŠTEM NA NEPOSTOJEĆIM ADRESAMA

Građani koji su na dan 29.12.2012. godine imali osobnu iskaznicu kojoj je istekao rok važenja više od 15 dana ili koji nikad nisu ishodili osobnu iskaznicu kao i građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese), moraju najkasnije do 29.12.2014. godine, policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište, ponovno prijaviti prebivalište.

Ako ne ispune ovu obvezu izvršit će se odjava njihovog prebivališta.