Svjetski dan slobode medija: Jeste li pročitali naše Smjernice?

Photo PU_KA/PU_info/2012/Smjernice_mediji/Naslovnica.jpg

Foto: MUP

Povodom 3. svibnja Svjetskog dana slobode medija, podsjećamo sve na Smjernice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u odnosima s medijima. Smjernice su zbog novog Zakona o kaznenom postupku izmijenjene i objavljene u kolovozu 2011. godine.

Transparentnost i javnost rada temeljna je značajka svih policija u demokratskim i razvijenim društvima. Upravo stoga nadamo se da su i MUP-ove Smjernice u odnosima s medijima pozitivan pomak u kvaliteti i stilu komunikacije između policije i medija.

Cilj nam je transparentan rad, demistifikacija rada policije te objektivno izvješćivanje o našem radu, uz poštivanje važećih pravnih popisa u Republici Hrvatskoj. Smjernice su samo dio ukupne Strategije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u odnosima s javnošću. Kreirane su sukladno odredbama Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11), Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 37/11, 77/11), Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11), Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09), Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11), Zakonu o sudovima za mladež (NN 84/11) i Zakona o tajnosti podataka (NN 79/07).

Najvažnije promjene koje sadrže izmijenjene Smjernica odnose se na razlikovanje slučajeva (kaznenih djela i kriminalističkih istraživanja) u kojima policija može javnost izvješćivati samostalno, odnosno slučajeva u kojima je za izvješćivanje potrebna prethodna suglasnost i odobrenje Državnog odvjetništva. Radi se o promjenama zbog stupanja na snagu novog Zakona o kaznenom postupku, koji je u potpunoj primjeni od 1. rujna 2011. godine. Policija, kao i do sada, samostalno izvješćuje medije o početnom saznanju da je počinjeno kazneno djelo te o drugim događajima od interesa za javnost. O tijeku ili rezultatima kriminalističkog istraživanja za tzv. lakša kaznena djela (za koje je propisana kazna zatvora do pet godina), policija može samostalno izvijestiti. Izvješćivanje o tzv. teškim kaznenim djelima (za koje je propisana kazna zatvora duža od pet godina), te o tzv. složenim i značajnim predmetima provodi se isključivo uz suglasnost i odobrenje državnog odvjetnika. I nadalje ostaje na snazi sustav tzv. promptnog izvješćivanja SMS-om obzirom da se radi o izvješćivanju samo o činjenici da je počinjeno kazneno djelo ili da se dogodio neki drugi sigurnosno značajni događaj.

Cijele Smjernice u odnosima s medijima pročitajte ovdje.

www.mup.hr