Rezultati provedene akcije uklanjanja vozila s javnih površina grada Karlovca

Photo PU_KA/PU_info/2012/Rezultati_uklanjanja_vozila/Naslovnica.jpg

Foto: PU karlovačka

U vremenu od 16. do 20. travnja djelatnici PPrP Karlovac u suradnji s Komunalnim redarstvom Grada Karlovca i poduzećem Karcom iz Karlovca provodili su akciju usmjerenu na uklanjanje neregistriranih, napuštenih, dotrajalih i oštećenih vozila s javnih parkirališnih površina grada Karlovca. Tijekom navedenog perioda evidentirano je 41 vozilo spomenute kategorije od čega je devet vozila premješteno i sankcionirano sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, dok su 32 vozila uklonili sami vlasnici.