Predstavljen pilot projekt novog ustroja i organizacije rada u policijskim postajama III. kategorije

Photo PU_KA/PU_info/2014/Pilot_projekt/Naslovnica.jpg

Foto: Radio Mrežnica

U Policijskoj upravi karlovačkoj, danas 28. siječnja, predstavljen je pilot projekt novog ustroja i organizacije rada u policijskim postajama III. kategorije.

Naime, Odlukom ministra unutarnjih poslova u pojedinim policijskim postajama na području Republike Hrvatske 1. siječnja 2014. godine pokrenut je Pilot projekt novi ustroj i organizacija rada u policijskim postajama III. kategorije, čija puna primjena započinje 1. veljače 2014. godine.

Obzirom da uvođenje nove organizacije rada donosi i određene promjene za građane, prije same primjene projekta namjera je javnost upoznati s njegovim sadržajem i bitnim novinama koje će on sa sobom donijeti. Stoga su na današnjoj konferenciji za medije načelnik Tomislav Kotić i voditelj Službe policije Jure Pavlinić prezentirali ovaj pilot projekt kako bi i mediji putem svojih sredstava priopćavanja građane upoznali s novinama koje slijede. 

Na razini Republike Hrvatske u ovaj projekt uključeno je ukupno 107 policijskih postaja, a u Policijskoj upravi karlovačkoj to su Policijska postaja Duga Resa, Ozalj, Slunj i Vojnić.

Svrha provođenja pilot projekta: s postojećim brojem zaposlenika u policijskoj postaji, po novom ustroju i organizaciji rada provjeriti funkcioniranje policijske postaje u izravnom obavljanju policijskih i drugih poslova. 

Glavni cilj koji se želi postići pilot projektom je da se s postojećim brojem zaposlenika u policijskoj postaji poveća efikasnost i isplativost rada smanjenjem administrativnih i povećanjem operativnih poslova. To konkretno znači da će se broj službenika koji u policijskoj postaji obavljaju tzv. administrativne poslove svesti na najnužniji broj, kako bi se što više njih angažiralo na terenu. Time će se postići veća operativna pokrivenost terena, što bi u konačnici trebalo i pospješiti učinkovitost policije u svim segmentima sigurnosti.

Stoga, da bi se to postiglo nužne su promjene u organizaciji radnog vremena, radi čega će spomenute policijske postaje biti otvorene za rad sa strankama samo u jutarnjoj smjeni, svakodnevno u vremenu od 7.30 do 15.30 sati, nakon čega će zgrade biti zatvorene, a svi službenici će biti angažirani na terenu i samo prema potrebi dolaziti u policijsku postaju.

Ono što je važno za građane: 

Za građane novom organizacijom rada policije ipak neće nastupiti značajne promijene. Oni će u jutarnjoj smjeni i nadalje moći doći u policijsku postaju ili svoju prijavu podnijeti putem telefona, dok će izvan radnog vremena policijske postaje prijave podnositi putem telefona na dosadašnje brojeve policijske postaje ili hitni broj policije 192. Ti će pozivi biti automatski usmjereni na Operativno-komunikacijski centar policijske uprave, čiji operater će im dati potrebne informacije, a kod potrebe za postupanjem o tome će obavijestiti rukovoditelja koji rukovodi službenicima na terenu. Na isti način dakako građani i nadalje mogu pozivati i Centar 112 koji će poziv preusmjeriti Operativno-komunikacijski centar policijske uprave. 

Ujedno, na ulaznim vratima svih policijskih postaja koje su uključene u projekt biti će jasno istaknuti svi telefonski brojevi na koje građani mogu kontaktirati policiju i rukovoditelja na terenu i podnijeti svoje prijave, a ti će brojevi biti istaknuti i na web stranici policijske uprave. 

Za građane i dalje policijska postaja ostaje otvorena u jutarnjoj smjeni i upravni poslovi obavljaju se bez promjene, dok se očekuje da će policijska usluga na terenu po pozivu građana biti brža i efikasnija s obzirom na povećani broj ophodnji.

Ovaj pilot projekt provodit će se do 30. lipnja 2014. godine nakon čega će se provesti evaluacija njegovog učinka na stanje sigurnosti, učinkovitost i ekonomičnost rada policije u ovakvom organizacijskom obliku.

S ovim pilot projektom tijekom siječnja upoznati su čelnici tijela jedinica lokalne samouprave na čijem području djeluje policijska postaja koja je obuhvaćena samim projektom.