Obavijest o testiranju i razgovoru s kandidatima vezano za interni oglas objavljen 15. listopada 2013. godine

Photo PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/Uprava_uspravna.jpg

Komisija Policijske uprave karlovačke imenovana Odlukom ministra unutarnjih poslova broj: 511-01-157-73608/13-2013. od 11. studenoga 2013. godine za provedbu internog oglasa za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ce: • pomoćnik voditelja smjene operativno-komunikacijskog centra policije - privorski nadzornik u operativno-komunikacijskom centru policije (dva izvršitelja) izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova 15. listopada 2013. godine, održati 28. studenog 2013. godine s početkom u 10 sati u Policijskoj upravi karlovačkoj, Trg

Foto: PU karlovačka

Komisija Policijske uprave karlovačke imenovana Odlukom ministra unutarnjih poslova broj: 511-01-157-73608/13-2013. od 11. studenoga 2013. godine za provedbu internog oglasa za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ce:

• pomoćnik voditelja smjene operativno-komunikacijskog centra policije - privorski nadzornik u operativno-komunikacijskom centru policije (dva izvršitelja)


izvješćuje da će se testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i Ministarstva unutarnjih poslova 15. listopada 2013. godine, održati 28. studenog 2013. godine s početkom u 10 sati u Policijskoj upravi karlovačkoj, Trg hrvatskih redarstvenika 6 (mala dvorana). 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa o tome će biti obaviješteni telefonom i e-mailom, te pozvani na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, a provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja.

Kandidati koji zadovolje na provjeri znanja, odnosno ostvare najmanje pet bodova, pristupit će razgovoru (intervjuu) s Komisijom. Komisija će u razgovoru s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve, motivaciju, stečeno radno iskustvo u struci te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Smatrat će se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ako je dobio najmanje pet bodova.

Razgovor s kandidatima koji zadovolje na provjeri znanja obavljati će se 29. studenog 2013. godine u Policijskoj upravi karlovačkoj, Trg hrvatskih redarstvenika 6 (mala dvorana), po rasporedu o kojem će kandidati biti obaviješteni kao i za testiranje. 

Kandidati koji ne pristupe testiranju i razgovoru (intervjuu) ne smatraju se kandidatima za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika/ce.