Savjetovanje za građane povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Photo PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/ICP/ICP_izvana_1.jpg

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna, obilježava se od 2004. godine kada ga je Hrvatski sabor proglasio u spomen na tri ubijene žene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine. Jedan od strateških ciljeva MUP-a je smanjiti rizike od kažnjivih ponašanja u području obiteljskog nasilja, nasilja nad ženama te promicati ravnopravnost spolova i ljudska prava kroz izgradnju kulture tolerancije i dijaloga, a što se nastoji postići kroz jačanja kapaciteta prevencije, ali i kontinuiranim poboljšavanjem represivnih policijskih mehanizama, međuresorne suradnje i edukacije intervencijsko - pomagačkih profesija. Problematika obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama se u Hrvatskoj prati kroz teže (kaznena djela) i blaže (prekršaje) kažnjive radnje, koje uključuju sve vidove nasilja počevši od verbalnog i psihičkog nasilja, preko ekonomskog nasilja do širokog spektra fizičkog nasilja, koje se kreće u rasponu od tjelesne ozljede do teškog ubojstva te višestrukih modaliteta spolnog zlostavljanja žrtve. S ciljem senzibiliziranja javnosti na temu nasilja, obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane građane da 22. rujna u vremenu od 10 do 18 sati dođu u Informativni centar za prevenciju Policijske uprave karlovačke, u Karlovcu, Trg Petra Zrinskog 3, gdje će mr. Ivan Delić iz Centra za socijalnu skrb i policijski službenici Policijske uprave karlovačke održano savjetovanje na temu nasilja.  

Foto: ilustracija

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna, obilježava se od 2004. godine kada ga je Hrvatski sabor proglasio u spomen na tri ubijene žene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine. Jedan od strateških ciljeva MUP-a je smanjiti rizike od kažnjivih ponašanja u području obiteljskog nasilja, nasilja nad ženama te promicati ravnopravnost spolova i ljudska prava kroz izgradnju kulture tolerancije i dijaloga, a što se nastoji postići kroz jačanja kapaciteta prevencije, ali i kontinuiranim poboljšavanjem represivnih policijskih mehanizama, međuresorne suradnje i edukacije intervencijsko - pomagačkih profesija. Problematika obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama se u Hrvatskoj prati kroz teže (kaznena djela) i blaže (prekršaje) kažnjive radnje, koje uključuju sve vidove nasilja počevši od verbalnog i psihičkog nasilja, preko ekonomskog nasilja do širokog spektra fizičkog nasilja, koje se kreće u rasponu od tjelesne ozljede do teškog ubojstva te višestrukih modaliteta spolnog zlostavljanja žrtve.

S ciljem senzibiliziranja javnosti na temu nasilja, obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane građane da 22. rujna u vremenu od 10 do 18 sati dođu u Informativni centar za prevenciju Policijske uprave karlovačke, u Karlovcu, Trg Petra Zrinskog 3, gdje će mr. Ivan Delić iz Centra za socijalnu skrb i policijski službenici Policijske uprave karlovačke održano savjetovanje na temu nasilja.