Predavanje "Odgovorni cyber građani"

Photo PU_KA/PU_info/2012/Cyber_gradani/Naslovnica.jpg

Foto: PU karlovačka

Tijekom proteklog tjedna policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika PU karlovačke u suradnji s Udrugom KA-Matrix učenicima OŠ Banija održali su predavanja na temu sigurnosti putem Interneta i mobitela pod nazivom Odgovorni cyber građani. Predavanju je prisustvovalo više od 200 učenika od četvrtog do osmog razreda, a prezentirane su im informacije i savjeti o sigurnostima navedenih vrsta medija.