Program psihoedukacije "Stres, trauma – psihološka prva pomoć"

Photo PU_KA/PU_info/2012/Stres_trauma_psiholoska_prva_pomoc/Naslovnica.jpg

Foto: PU karlovačka

Danas, 24. travnja u Policijskoj upravi karlovačkoj, a u organizaciji Uprave za pravne poslove i ljudske potencijale, Sektora za upravljanje ljudskim potencijalima, Ministarstva unutarnjih poslova, započeo je dvodnevni program psihoedukacije pod nazivom Stres, trauma – psihološka prva pomoć namijenjen srednjem rukovodećem kadru policijskih uprava. Svrha psihoedukacije je doprinos u očuvanju mentalnog zdravlja policijskih službenika, posebice nakon izlaganja traumatskim iskustvima.
Cilj navedene psihoedukacije je usvajanje znanja i vještina potrebnih za pružanje psihološke prve pomoći policijskim službenicima koji su neposredno i posredno sudjelovali u traumatskom događaju.