Provođenje akcije "Manje oružja, manje tragedija"

Photo PU_KA/PU_info/2013/Manje_oruzja_manje_tragedija/Naslovnica.jpg

U svrhu senzibiliziranja javnosti i poticanja građana na dobrovoljnu predaju dozvoljenog i zabranjenog oružja, a u cilju povećanja opće sigurnosti na području Karlovačke županije, te sprječavanja tragedija i kažnjivih radnji kojima je uzrok oružje i eksplozivna sredstva, Policijska uprava karlovačka i nadalje provodi akciju Manje oružja, manje tragedija. Stoga će u razdoblju od 21. do 24. studenog akcija biti provedena na području u nadležnosti Policijske postaje Karlovac i to na način da će na određenim lokacijama biti punktovi na kojima će građani policijskim službenicima moći bez sankcija dragovoljno predati oružje, streljivo ili eksplozivna sredstva.  Akcija će biti održana u navedeno vrijeme i na slijedećim lokacijama:  ponedjeljak 21. studeni : od 8.30 do 10.00 sati – Popović Brdo od 10.15 do 11.30 sati – Turan od 12.00 do 13.20 sati – Tušilović 48/a utorak 22. studeni : od 8.00 do 10.00 sati – Gornje Stative  od 10.15 do 12.00 sati – Zadobarje od 12.15 do 14.00 sati – Velika Jelsa srijeda 23. studeni : od 8.00 do 10.00 sati – Orlovac od 10.15 do 12.00 sati – Draganić od 12.15 do 14.10 sati – Mahićno 92 četvrtak 24. studeni: od 8.00 do 9.20 sati – Ribari od 9.30 do 10.50 sati – Skakavac od 11.05 do 12.15 sati – Lasinjski Sjeničak od 12.45 do 14.00 sati - Lasinja  Podsjećamo da se o dragovoljnoj predaji oružja građani mogu više informirati putem besplatne telefonske linije 0800 8892, a ukoliko žele predati oružje, streljivo i eksplozivna sredstava mogu obavijestiti i najbližu policijsku postaju pozivom na broj 192, te će na njihove kućne adrese biti upućeni stručni i osposobljeni policijski službenici koji će to oružje, streljivo ili eksplozivna sredstva preuzeti u njihovu domu kako bi se izbjeglo moguće ozljeđivanje.  Pozivamo sve građane da se odazovu ovoj akciji kako bi bilo što manje nesretnih slučajeva i stradavanja, a ujedno ih podsjećamo i da se protiv građana koji prijave zabranjeno i dozvoljeno oružje nadležnom tijelu radi predaje, protiv njih neće pokretati prekršajni niti kazneni postupak.  

Foto: ilustracija

U svrhu senzibiliziranja javnosti i poticanja građana na dobrovoljnu predaju dozvoljenog i zabranjenog oružja, a u cilju povećanja opće sigurnosti na području Karlovačke županije, te sprječavanja tragedija i kažnjivih radnji kojima je uzrok oružje i eksplozivna sredstva, Policijska uprava karlovačka i nadalje provodi akciju Manje oružja, manje tragedija.

Stoga će u razdoblju od 21. do 24. studenog akcija biti provedena na području u nadležnosti Policijske postaje Karlovac i to na način da će na određenim lokacijama biti punktovi na kojima će građani policijskim službenicima moći bez sankcija dragovoljno predati oružje, streljivo ili eksplozivna sredstva. 

Akcija će biti održana u navedeno vrijeme i na slijedećim lokacijama: 

ponedjeljak 21. studeni :
od 8.30 do 10.00 sati – Popović Brdo
od 10.15 do 11.30 sati – Turan
od 12.00 do 13.20 sati – Tušilović 48/a

utorak 22. studeni :
od 8.00 do 10.00 sati – Gornje Stative 
od 10.15 do 12.00 sati – Zadobarje
od 12.15 do 14.00 sati – Velika Jelsa

srijeda 23. studeni :
od 8.00 do 10.00 sati – Orlovac
od 10.15 do 12.00 sati – Draganić
od 12.15 do 14.10 sati – Mahićno 92

četvrtak 24. studeni:
od 8.00 do 9.20 sati – Ribari
od 9.30 do 10.50 sati – Skakavac
od 11.05 do 12.15 sati – Lasinjski Sjeničak
od 12.45 do 14.00 sati - Lasinja 

Podsjećamo da se o dragovoljnoj predaji oružja građani mogu više informirati putem besplatne telefonske linije 0800 8892, a ukoliko žele predati oružje, streljivo i eksplozivna sredstava mogu obavijestiti i najbližu policijsku postaju pozivom na broj 192, te će na njihove kućne adrese biti upućeni stručni i osposobljeni policijski službenici koji će to oružje, streljivo ili eksplozivna sredstva preuzeti u njihovu domu kako bi se izbjeglo moguće ozljeđivanje. 

Pozivamo sve građane da se odazovu ovoj akciji kako bi bilo što manje nesretnih slučajeva i stradavanja, a ujedno ih podsjećamo i da se protiv građana koji prijave zabranjeno i dozvoljeno oružje nadležnom tijelu radi predaje, protiv njih neće pokretati prekršajni niti kazneni postupak.