Upozorenja i savjeti vozačima koji kreću na godišnje odmore

Photo PU_KA/PU_info/2014/Upozorenja_i_savjeti_vozacima/Naslovnica.jpg

Zbog dolaska velikog broja motoriziranih stranih turista u našu zemlju, odlaska naših građana na godišnje odmore, povećanog tranzita vozila, odnosno općenito povećanog prometa na našim cestama, iz godine u godinu, upravo u predstojećem razdoblju povećava se i broj prometnih nesreća i stradavanja u njima. Kako se većina ovih prometnih nesreća događa zbog ljudske pogreške, odnosno grubog kršenja osnovnih prometnih propisa od strane sudionika u prometu, Ministarstvo unutarnjih poslova posebnu pozornost posvećuje sigurnosti cestovnog prometa, kao i njegovoj protočnosti te poduzima niz preventivno-represivnih aktivnosti. Aktivnosti se poduzimaju na svim važnijim cestovnim pravcima koji iz unutrašnjosti vode prema moru, kao i na prilazima većim turističkim središtima, a najveća pozornost posvećuje se autocestama i važnijim državnim cestama.  

Foto: MUP

Zbog dolaska velikog broja motoriziranih stranih turista u našu zemlju, odlaska naših građana na godišnje odmore, povećanog tranzita vozila, odnosno općenito povećanog prometa na našim cestama, iz godine u godinu, upravo u predstojećem razdoblju povećava se i broj prometnih nesreća i stradavanja u njima.

Kako se većina ovih prometnih nesreća događa zbog ljudske pogreške, odnosno grubog kršenja osnovnih prometnih propisa od strane sudionika u prometu, Ministarstvo unutarnjih poslova posebnu pozornost posvećuje sigurnosti cestovnog prometa, kao i njegovoj protočnosti te poduzima niz preventivno-represivnih aktivnosti. Aktivnosti se poduzimaju na svim važnijim cestovnim pravcima koji iz unutrašnjosti vode prema moru, kao i na prilazima većim turističkim središtima, a najveća pozornost posvećuje se autocestama i važnijim državnim cestama.

U provođenje tih aktivnosti uključen je maksimalan raspoloživi broj policijskih službenika, a organizacija rada i usmjeravanje službe planira se na način da se osigura vidljiva nazočnost policijskih službenika na cestama. Policijski službenici se raspoređuju na prometne pravce koji se statistički iskazuju kao ugroženi i na kojima se odvija najintenzivniji promet. Jednako tako, maksimalno se stavljaju u funkciju i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa, poput uređaja za nadzor brzine, uređaja za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti i uređaja za droge.

Posebno napominjemo da je policijskim službenicima Ravnateljstvo policije naložilo dosljedno poduzimanje represivnih mjera prema vozačima koji grubo krše prometne propise, kao što su vožnja nepropisnom brzinom, vožnja prometnom trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, nepropisno pretjecanje, slalom vožnja i sl.

Također, u cilju postizanja optimalno moguće protočnosti cestovnog prometa, kontinuirano, a poglavito u dane vikenda, na opterećenim dionicama cesta (ulazima i izlazima s autocesta, prometnim čvorištima, prilaznim pravcima većim turističkim središtima, trajektnim pristaništima, graničnim prijelazima, prilaznim pravcima zrakoplovnim lukama i sl.), odnosno mjestima gdje se stvaraju veće prometne gužve, zastoji u prometu ili se promet odvija otežano, uspostavlja se i fizičko upravljanje prometom.

U vrijeme kada se očekuju najveće teškoće u odvijanju prometa (petak - poslijepodne, subota - ujutro i nedjelja - poslijepodne), za nadzor i upravljanje prometom koristi se helikopter, odnosno iz zraka se obavlja i koordinacija rada policijskih službenika na terenu.

Ovom prilikom apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa te posebno upozoravamo na sljedeće:

 • prije polaska na godišnji odmor potrebno je provjeriti ispravnost vozila (provjeriti ispravnost signalizacije, razinu ulja u motoru, stanje guma i tlak u njima, količinu tekućine u rashladnom sustavu, količinu tekućine za pranje stakala, stanje metlica brisača, posjedovanje odgovarajuće opreme i dr.)
 • prije putovanja pravovremeno se informirati o vremenskim prilikama i stanju na cestama
 • na putovanje krenuti odmoran, odnosno izbjegavati polazak na putovanje nakon završetka radnog vremena
 • izbjegavati polazak na putovanje u vrijeme najvećih prometnih gužvi (petak - poslijepodne i subotu - ujutro).

 Podsjećamo vozače i na sljedeće zakonske obveze i dužnosti:

 • brzinu kretanja vozila prilagoditi stanju i uvjetima na cesti, a naročito biti oprezan kod pojave prve kiše nakon dužeg sunčanog razdoblja (cesta postaje skliska i produžava se zaustavni put)
 • poštivati ograničenja brzine kretanja (zakonska ili ona postavljenim prometnim znakom)
 • poštivati ograničenja data promjenjivom prometnom signalizacijom prilikom vožnje autocestama
 • prilikom vožnje autocestom, kretati se krajnjom desnom prometnom trakom, a lijevu koristiti samo za pretjecanje
 • na autocesti ne zaustavljati niti parkirati motorno vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno uređene i obilježene
 • prilikom vožnje autocestom ne prelaziti vozilom iz trake u traku (slalom vožnja), ne pretjecati prometnom trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, držati potreban razmak, ne požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih i zvučnih znakova ili na drugi način, niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom se ugrožava ili dovodi u opasnost sebe ili druge sudionike u prometu
 • pridržavati se naredbi policijskih službenika 
 • ne konzumirati alkoholna pića prije i za vrijeme vožnje
 • prilikom vožnje u koloni držati dovoljan razmak između vozila
 • koristiti sigurnosni pojas na svim sjedalima u vozilu
 • koristiti zaštitnu kacigu
 • pobrinuti se za adekvatan smještaja djece u vozilu
 • bez obzira na žurbu, ne ulaziti u rizična pretjecanja
 • u slučaju umora, bez obzira na blizinu odredišta, pravovremeno se zaustaviti, osvježiti i odmoriti.

 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske želi Vam sigurno i sretno putovanje te ugodan odmor!

 

www.mup.hr