Sumnju u prekršaj ili kazneno djelo dojavite putem pametnog telefona

Photo PU_KA/PU_info/2015/Tiskovna_aplikacije_za_dojave_gradana/naslovnica.jpg

Foto: PU karlovačka

Danas je u Policijskoj upravi karlovačkoj održana konferencija za medije na kojoj je predstavljena aplikacija za dojave građana u sklopu provođenja projekta E-policija. Ovo je jedna od komponenti projekta E-policija i provodit će se na nivou svih policijskih uprava, pa tako i na području u nadležnosti Policijske uprave karlovačke. Aplikacija za građane jedan je od vanjskih izvora saznanja o nekom događaju preko koje se građanima omogućava dostava video i foto snimke sa mjesta događaja snimljene mobitelom ili sličnim uređajem. 

Funkcioniranje ovakve aplikacije, te način komunikacije građana i policije putem same aplikacije medijima je danas u Policijskoj upravi karlovačkoj prezentirala voditeljica Operativno-komunikacijskog centra policije Tamara Grčić, a tehnička pitanja pojasnio je voditelj Odjela za tehniku Damir Ljubenko.

Ono što je bitno za građane je da od danas događaje u čiju zakonitost sumnjaju mogu dojaviti policiji i putem svojih pametnih telefona. Naime, u sklopu projekta E-policija izrađena je i aplikacija s detaljnim uputama kako na brz način, uz fotografiju događaja koji se građaninu učini sumnjivim, policiju obavijestiti o potencijalnom prekršaju i/ili kaznenom djelu.

Procedura je vrlo jednostavna, a sastoji se od svega nekoliko koraka: građanin pametnim telefonom fotografira događaj, pri čemu je poželjno imati uključene geografske koordinate, nakon čega snimku pošalje centralnom portalu MUP-a. Ukoliko želi, građanin može upisati i komentar, odnosno opis događaja, te nastaviti anonimno komunicirati s policijskim službenicima, koji zaprime poruku, kako bi odmah odgovorili na eventualna dodatna pitanja. Za svaku, na ovaj način zaprimljenu dojavu, policijski službenici operativno-komunikacijskih centara pri policijskim upravama, odmah procjenjuju je li potrebno žurno postupanje te je šalju u rad nadležnoj službi, ili je pak odbijaju kao nevažnu.

O ostalim mogućnostima ove novine u radu policije možete doznati u samoj aplikaciji, koju preuzmite na linkovima:

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.span.devosijek.mup

Windows:

https://www.microsoft.com/hr-hr/store/apps/policija-sigurnost-i-povjerenje/9nblggh5z7w1

Apple:

https://itunes.apple.com/hr/app/policija-sigurnost-i-povjerenje/id1042609294?mt=8