Policija sudjelovala na konferenciji o prevenciji ovisnosti kod mladih

Photo PU_KA/PU_info/2012/Konferencija_o_prevenciji_ovisnosti_kod_mladih/Naslovnica.jpg

Foto: ilustracija

Jučer, 20. studenog u prostorijama Gospodarske komore u Karlovcu održana je konferencija u sklopu projekta Zdrava djeca u zdravim obiteljima. Partneri u ovom projektu su Karlovačka županija i Medicinska škola Karlovac, a policija je sudjelovala u dijelu izlaganja na temu Ovisnost o alkoholu – uzroci i posljedice.
Cilj konferencije je predstavljanje aktivnosti u sklopu projekta Zdrava djeca u zdravim obiteljima te usklađivanje s nacionalom i županijskom strategijom.
Policija kao dio institucija koje preventivno djeluju u cilju sprječavanja ovisnosti kod mladih i nadalje će provoditi i sudjelovati u preventivnim programima kako bi mlade uputili na bolji put i educirali ih o štetnim djelovanjima alkohola, ali i svih drugih vrsta ovisnosti.