Elektronička prijava boravišta učenika i studenata

Photo PU_MA/FOTOGRAFIJE WEB/O NAMA/MS.JPG

S obzirom da se približava početak nove školske i akademske godine, u cilju izbjegavanja nepotrebnih gužvi na upravnim poslovima policijskih uprava i postaja te nepotrebnog izlaganja troškovima dolaska učenika i studenata u policijske uprave i postaje radi prijave boravišta u učeničke i studentske domove, podsjećamo na obvezu koju imaju ustanove koje pružaju usluge smještaja (učeničke i studentske domove) te na mogućnost elektroničke prijave boravišta učenika i studenata.

Foto: Ilustracija

S obzirom da se približava početak nove školske i akademske godine, u cilju izbjegavanja nepotrebnih gužvi na upravnim poslovima policijskih uprava i postaja te nepotrebnog izlaganja troškovima dolaska učenika i studenata u policijske uprave i postaje radi prijave boravišta u učeničke i studentske domove, podsjećamo na obvezu koju imaju ustanove koje pružaju usluge smještaja (učeničke i studentske domove) te na mogućnost elektroničke prijave boravišta učenika i studenata.