Zahvala svim sudionicima "Sajma sigurnosti i prevencije 2016."

Photo PU_MA/2016/SAJAM IZLAGACI/ms.JPG

Foto: PU međimurska

 

Pedesetak izlagača svakako je dobar pokazatelj kako je ovogodišnji Sajam sigurnosti i prevencije uspio u svoj nakani da okupi sve relevantne čimbenike na području Međimurske županije, a i šire, koji se bave prevencijom u području sigurnosti.

 

U sportskoj dvorani i vanjskim terenima OŠ Mursko Središće te na terenima NK "Rudar“ izlagači su prikazali široki spektar opreme koju koriste u obavljanju svakodnevnih poslova suzbijanja kažnjivih ponašanja. Svakako, uvijek najatraktivniji dio sajma vezan je za mnogobrojne pokazne vježbe koje redovito posjećuje i veliki broj građana.

Policijska uprava međimurska zahvaljuje svima koji su sudjelovali u organizaciji Sajma sigurnosti i prevencije 2016., ponajprije Vijećima za prevenciju Međimurske županije i Grada Murskog Središća te Ravnateljstvu policije na stručnoj podršci, kao i sudionicima svečanog dijela programa, zboru KUD-a "Mura" i "Klinčekima", mladim folklorašima OŠ Mursko Središće.  

Veliko hvala i svim izlagačima koji već treću godinu zaredom građanima predstavljaju svoja stručna znanja i opremu  kako bi ih senzibilizirali na uzroke kažnjivih ponašanja  i potakli na samozaštitno ponašanje čime direktno utječu na poboljšanje stanja sigurnosti.  

IZLAGAČI NA SAJMU SIGURNOSTI I PREVENCIJE 2016.

 1. Auto klub Čakovec
 2. Carinska uprava - Odjel za mobilne jedinice Varaždin
 3. Šestan - Busch d.o.o.
 4. Udruga Zora, za nenasilje i ljudska prava
 5. Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec
 6. Centar za socijalnu skrb, Podružnica Obiteljski centar
 7. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije
 8. Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Sigurna kuća“ Čakovec
 9. Međimurska županija - Zaklada za prevenciju Međimurske županije
 10. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
 11. Državna uprava za zaštitu i spašavanje - Područni ured za zaštitu i spašavanje Čakovec
 12. HGSS Stanica Čakovec
 13. Javna vatrogasna postrojba Čakovec
 14. Dobrovoljno vatrogasno društvo Mursko Središće
 15. Arsenal Ivezić d.o.o.
 16. Agnitum d.o.o.
 17. Bitel d.o.o.
 18. Kerman d.o.o.
 19. Directa d.o.o.
 20. HST Automatika
 21. Tvrtka "Mini auti“ - "program Jumicar“
 22. Muzej oldtimer automobila Šardi Selnica
 23. Mihalec trgovina "Beciklin“
 24. Srednje škole - preventivni program učenja životnih vještina  
 25. Jadransko osiguranje d.d.
 26. Policijska uprava Murska Sobota (R. Slovenija)
 27. Policijska uprava Županije Zala (Mađarska)
 28. Regionalni klub IPA Međimurje
 29. Podružnica strukovne udruge kriminalista za Međimursku županiju
 30. Policijska uprava varaždinska
 31. Policijska uprava zagrebačka
 32. Policijska uprava koprivničko-križevačka
 33. Zapovjedništvo specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova (helikopter)
 34. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić“
 35. Ured načelnika PU međimurske
 36. Interventna jedinica policije PU međimurske
 37. Služba policije PU međimurske
 38. Služba kriminalističke policije PU međimurske
 39. Postaja prometne policije Čakovec
 40. Policijska postaja Čakovec
 41. Policijska postaja Prelog
 42. Policijska postaja Mursko Središće
 43. Policijska postaja Štrigova          

Zahvalu upućujemo svim medijima koji su i ovaj puta najavili te popratili događaje na sajmu, kao i posjetiteljima koji su se odazvali u velikom broju.