Oprez pri spaljivanju korova

Photo PU_MA/Fotografije/Opcenite fotografije/Pozari/pozar02.jpg

Foto: Ilustracija

Dolaskom ljepših dana započela je sezona radova na poljoprivrednim površinama, a samim time započeli su i radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, često spaljivanjem korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja.

Stoga apeliramo i pozivamo sve građane da obrate posebnu pozornost prilikom paljenja vatre ili postupanja s lako zapaljivim predmetima i tvarima koji bi mogli izazvati požare s težim posljedicama, te da savjesnim ponašanjem takve posljedice izbjegnu.

Također upućujemo sve građane na poštivanje županijske Odluke kojom se u razdoblju od 20. travnja do 1. listopada 2015. godine zabranjuje spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe, te loženje vatre u šumama i blizini šuma.

Posebno podsjećamo na sljedeće:

- osobe koje su izvršile spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti,

- zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću,

- prilikom spaljivanja potrebno je uz sebe imati priručna sredstva za gašenje požara,

- ako se spaljivanje obavlja u prisutnosti više vlasnika, odnosno korisnika zemljišta koji organizirano vrše spaljivanje na većoj poljoprivrednoj površini, te ukoliko osoba koja vrši spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu, dužni su o tome obavijestiti najbliže Dobrovoljno vatrogasno društvo. Obavijest o spaljivanju daje se neposredno DVD-u ili putem telefona tri sata prije i mora sadržavati: naziv i površinu, broj osoba, planirano vrijeme, opis i količinu materijala, te preventivne mjere koje će se primjenjivati.

Molimo građane na dodatan oprez i stalni nadzor vatre do kraja spaljivanja suhe trave i raslinja u cilju zaštite osoba i imovine.