„Zdrav za 5“ u međimurskim osnovnim i srednjim školama

Photo PU_MA/Fotografije/Opcenite fotografije/23.04.2013.- ZDRAV ZA 5 - PODTUREN/MS (2).JPG

Foto: Pu međimurska - predavanje u Osnovnoj školi Mursko Središće

Kako bi naši klinci bili „Zdravi za 5“ policijski službenici Policijske uprave međimurske u suradnji s djelatnicima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, kroz jedan školski sat i ovo polugodište nastavljaju s edukativnim aktivnostima u sklopu istoimenog preventivnog projekta.

Projektom se želi podići razina svijesti kod djece i mladih o svim pojavama i štetnostima koje se povezuju s konzumacijom alkohola i opojnih droga, te igrama na sreću. Ciljana skupina su učenici osmih razreda osnovnih škola, te prvih i drugih razreda srednjih škola.

Tijekom predavanja policijski službenici otvoreno diskutiraju s učenicima o utjecaju alkohola i droga na ljudski organizam i što sve utječe na rizična ponašanja mladih, probleme u obitelji, profesionalnu i sportsku karijeru i sl., te ih pritom potiču na odgovorno i kritičko donošenje odluka, kao i na potrebu usvajanja zdravog načina života. Ujedno, informira ih se o svim zakonskim propisima koji reguliraju problematiku konzumacije alkohola i opojnih droga te postupanje policije kada se adolescenti zateknu u konzumaciji opijata.

 

ALKOHOL - prema raznim studijama, kritičnim razdobljem smatra se upravo razdoblje od kasnog djetinjstva do rane adolescencije dobi odnosno razdoblje i prije 14-te godine. Razloge pronalazimo u tome što se mlada osoba, ulaskom u pubertet susreće s unutarnjim promjenama, a njen razvoj temelji se na odnosu "okolina i ja". Tako se javlja sukob zrelih i nezrelih težnji, onog što mladi žele i što se od njih očekuje. Doba adolescencije, također donosi želju za samopotvrđivanjem i izgradnjom. Nedovoljna informiranost mladih o štetnosti utjecaja alkohola i neznanje o nastanku bolesti ukazuju na potrebu sustavnog i cjelovitog provođenja preventivnih programa usmjerenih na podizanje razine znanja i svijesti o ovom problemu kod mladih. Alkohol je prvo sredstvo ovisnosti koje mladi probaju i s kojim se najčešće prvi put susretnu u obiteljskom okruženju, gdje im alkohol nerijetko bude i ponuđen od strane roditelja ili nekog od rodbine.

 

DROGE - jedna od opasnosti s kojima se adolescenti susreću je upravo eksperimentiranje s psihoaktivnim tvarima. Najčešći razlozi konzumacije koje navode sami adolescenti su znatiželja, zabava te utjecaj vršnjaka. Mladi najviše informacija o drogama dobiju putem medija (najčešće Interneta) i prijatelja, gdje su informacije netočne, polovične te se izvlače iz konteksta samo dijelovi koji podržavaju konzumaciju droga. To nerijetko ima za posljedicu tolerantan stav prema sredstvima ovisnosti, osobito duhanu, alkoholu i marihuani, tako da utječe na formiranje stavova koji su bitni u donošenju odluke da li konzumirati ili ne.