Info pult "Zajedno do veće sigurnosti"

Photo PU_MA/Fotografije/Opcenite fotografije/prevencija/Porcijunkolovo 2012/Porcijunkolovo2012_mala.jpg

Foto: PU međimurska 

Policijska uprava međimurska u okviru proslave Porcijunkolova u gradu Čakovcu u suradnji sa Vijećem za prevenciju grada Čakovca pod geslom "Zajedno do veće sigurnosti" 3. i 4. kolovoza u vremenu od 10 do 12 sati postavila je info-pult.

Građanima su prezentirane aktivnosti vezane za tekuće preventivne akcije "Alkohol nije cool", "Živim život bez nasilja" i "Zaštitimo svoj bicikl". Također podijeljeni su preventivno promotivni materijali, a između ostalog i brošura "Zajedno do veće sigurnost" koja sadrži mjere samozaštitnog ponašanja. U njoj su publicirani savjeti građanima kako bolje zaštiti svoju imovinu od provalnih krađa i krađa, savjeti oko kupnje rabljenih vozila, savjeti kako izbjeći prijevaru, kako zaštiti djecu i maloljetnike od među vršnjačkog nasilja, zaštitne mjere za suzbijanje nasilja u obitelji, kako izbjeći ovisnost o alkoholu i drogama, kao i mnogi drugi preventivni savjeti.

Vjerujemo da su građani zadovoljni postavljenim info-pultom, kao i savjetima koje su im uputili djelatnici Policijske uprave međimurske.