Oprezno kod paljenja vuzmenki

Photo PU_MA/Fotografije/Opcenite fotografije/Razno/vuzmenke2009.jpg

S obzirom da će veliki broj građana ove subote 19. travnja povodom Uskrsa tradicionalno paliti uskrsne vatre, "Vuzmenke", u nastavku ih podsjećamo na pravila koja pritom moraju poštivati:

Foto: ilustracija

S obzirom da će veliki broj građana ove subote 19. travnja  povodom Uskrsa tradicionalno paliti uskrsne vatre, "Vuzmenke", u nastavku ih podsjećamo na pravila koja pritom moraju poštivati:

  • Loženje i lokacija uskrsne vatre "Vuzmenke", određena je odredbama Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 2/02), člancima 11. i 18.

 

  • Najbolje i najsigurnije spaljivanje je spaljivanje na organiziran način uz obavezno vatrogasno dežurstvo vatrogasne postrojbe naselja u kojem se ista organizira. Loženje uskrsne vatre nije dozvoljeno ako je neorganizirano i ukoliko je vrijeme vjetrovito.
  • Lokaciju "Vuzmenke" potrebno je odabrati sukladno navedenoj Odluci, što znači da se one manje mogu nalaziti minimalno 30 metara od gospodarskih i drugih objekata, stogova slame i sijena te drugih predmeta i nasada koje bi utjecaj topline mogao oštetiti (članak 11.), a veće i organizirane minimalno na udaljenosti od 70 metara (članak 18.).
  • Kod samog loženja, a zbog povećanih opasnosti za ljudsku sigurnost, dozvoljeno je spaljivanje samo poljoprivrednog, šumskog ili biljnog otpada bez dodataka zapaljivih tekućina ili drugih tvari radi boljeg gorenja. Spaljivanje otpada nebiljnog porijekla nije dozvoljeno. Građani su dužni prilikom loženja uskrsne vatre primjenjivati odgovarajuće mjere zaštite od požara.

Posebnu pažnju treba posvetiti djeci koja trebaju biti pod nadzorom roditelja.

Molimo sve građane Međimurske županije koji će paliti "Vuzmenke" da prilikom paljenja ne ugroze svoju i sigurnost drugih građana, te sigurnost svoje i druge imovine.